Як виміряти товщину нитки: Виміряйте товщину нитки. Запишіть план своїх дій.

ЛР №3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

             Мета роботи: ознайомитися із
різними методами вимірювання розмірів малих тіл та навчитися визначати товщину,
діаметр та об’єм
таких тіл.

Обладнання: лінійка,
мензурка, набір тіл малих розмірів (горох, пшоно, дрібні металеві кульки),
моток дроту або швацької нитки, олівець.

Правила техніки
безпеки:
користуйтесь
мензурками, які мають округлені краї. Використовуйте скляний посуд без тріщин. Не
допускайте механічних ударів.

Теоретичні
відомості

Одним
із методів визначення розмірів малих тіл є метод рядів, за допомогою якого
можна визначити діаметр, товщину, об’єм та масу малих тіл.

Для
визначення діаметра малого кулеподібного тіла потрібно
викласти в ряд якусь кількість N таких тіл, за допомогою лінійки або мірної стрічки
виміряти довжину l
утвореного
ряду і поділивши виміряну довжину ряду l на кількість малих тіл уряду N,отримаємо
значення середнього діаметра кулястого малого тіла:

Щоб
визначити товщину одного аркуша книги або зошита, потрібно за допомогою лінійки
виміряти товщину H
книги
або зошита і отримане значення поділити на кількість аркушів паперу в даній
книзі або зошиті N, отримане значення і буде середньою товщиною аркуша паперу:.

Потрібно
пам’ятати! Результат
вимірювань на основі методу рядів тим точніший, чим більше однорідних малих тіл
N ми використаємо під час вимірювань.

Виконання роботи.

1.             
Визначення діаметра малого тіла .

а)             
Вкладіть вздовж лінійки ряд кульок кількістю N від 10 до 50 штук, щільно притиснувши одне до іншого
як показано на фото.

б)             
Виміряйте довжину утвореного ряду l.

в)             
Поділіть виміряну довжину ряду l на кількість кульок N. Отриманий
результат і буде діаметром однієї кульки.

г)              
Результати вимірювань і обчислень занесіть
у таблицю.

 д)             
Виконайте послідовно дії а) —
г
) для інших малих тіл,
наприклад металевих кульок, пшона або зерна пшениці чи рису.

 

2.              
Визначення товщини
(діаметра) нитки або дроту.

а)             
На олівець щільно намотайте 10-20 витків дроту або
нитки так, щоби між ними не залишалося проміжків.

б)            
За допомогою лінійки або вимірювальної стрічки
виміряйте довжину ряду l.

в)             
Поділіть виміряну довжину ряду l на кількість
витків. Отримане значення і буде товщиною (діаметром) нитки або дроту.

г)             
Результати вимірювань і обчислень занесіть у таблицю.

 

3.             
Визначення товщини
аркуша паперу.

а)             
Щільно складіть якусь кількість аркушів
паперу N (можна використати
зошит або підручник).

б)             
За допомогою лінійки або вимірювальної
стрічки визначте товщину усього стосу аркушів H.

Для визначення кількості аркушів скористайтеся наступними фото 👇


в)             
Товщина одного аркуша дорівнюватиме
відношенню товщини усього стосу до кількості
аркушів: .

г)              
Результати вимірювань і обчислень занесіть
у таблицю.

4.             
Визначення
середнього об
єму малого тіла.

а)              
Насипати у мензурку деяку кількість N (N=50) дрібних кульок (бісеру) або гороху.

N=50

б)              
Визначити об’єм насипаних у
мензурку малих тіл V.

в)              
Обчислити об’єм одного малого
тіла, поділивши об’єм всіх малих тіл на їх кількість: .

г)               
Результати вимірювань і обчислень занесіть у таблицю.

Додаткове
експериментальне завдання:

За допомогою лінійки з міліметровими
поділками або вимірювальної стрічки виміряйте довжину дроту пружини, не
розмотуючи її.  

Тести для самоперевірки

https://onlinetestpad.com/qv2wcg47xrbtg

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл

ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

Мета: визначити методом рядів діаметр горошини, діаметр пшоняного зернятка, товщину нитки; оцінити точність вимірювань.

Обладнання: лінійка, невеликі посудини із пшоном і горохом, дві зубочистки, стрижень для ручки, нитка (№ 10) завдовжки близько 50 см.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Уважно прочитайте опис методу вимірювання. Згадайте:

а) як визначити ціну поділки пікали вимірювального приладу; (Щоб визначити ціну поділки шкали приладу, необхідно різницю двох будь-яких найближчих значень величини, наведених на шкалі, поділити на кількість поділок між ними.)

б) як правильно користуватися лінійкою та знімати її покази; (Потрібно чітко виставити 0 лінійки на початок вимірюваного тіла та зняти покази, доцільно повторити це кілька разів і знайти середнє значення)

2. Визначте й запишіть ціну поділки шкали лінійки.

Ціна поділки шкали лінійки:

Експеримент

Під час виконання експерименту суворо дотримуйтесь Інструкції з безпеки (див. с. 2-3 форзаца підручника). Особливу увагу зверніть на пункти 4.1, 4.2

Інструкції.

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. Результати вимірювань діаметрів і товщини округліть до десятих.

1. Визначте методом рядів середнє значення:

  • діаметра горошини;
  • діаметра пшоняного зернятка.

Для вирівнювання рядів скористайтеся зубочисткою.

2. Виміряйте методом рядів товщину нитки.

Номер досліду

Тіло

Довжина L ряду, мм

Кількість n тіл (витків) у ряді

Діаметр (товщина) dвим, мм

1

Горошина

120

18

6,67

2

Пшоняне зернятко

52

21

2,48

3

Нитка

12

26

0,46

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: чого ви навчилися в ході виконання роботи; які результати отримали; як можна підвищити точність експерименту; для чого можуть знадобитися навички, набуті в ході виконання роботи.

Висновок: На лабораторній роботі ми навчилися виміряти розміри тіл методом рядів, для підвищення точності треба збільшити довжину ряду, тобто кількість предметів. Набуті знання ми зможемо застосувати в побуті для вимірювання тіл довжина яких менша, або ненабагато перевищує ціну поділки.

Творче завдання

Запропонуйте свій спосіб вимірювання діаметра горошини. Виконайте відповідний рисунок. Зробіть вимірювання й оцініть його точність. Проаналізуйте переваги та недоліки методу, який використано в роботі, і методу, який запропонували ви. Зазначте випадки, коли, на вашу думку, доречно використовувати той чи інший метод. (Треба взяти циркуль зафіксувати розмір горошини, та співставити цей розмір з лінійкою, вимірювання повторити кілька разів і знайти середнє значення. Запропонований метод займає більше часу і обчислень, його можна використати для виміру тіл, діаметр яких досить великий в порівнянні з ціною поділки)

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).

Попередня

Сторінка

Наступна

Сторінка