У портного было 150 метров ткани: У портного было 150 метров ткани. Он сшил 8 детских костюмов и 6 взрослых костюмов….

. Решите задачу:
У портного было 150 метров ткани. Он сшил 8 детских костюмов и 6 взрослых костюмов. На детский костюм уходит 5 метров ткани, а на взрослый костюм уходит 13 метров. Сколько ткани осталось у портного? — Знания.site

 • Главная
 • Математика
 • . Решите задачу…

У портного было 150 метров ткани. Он сшил 8 детских костюмов и 6 взрослых костюмов. На детский костюм уходит 5 метров ткани, а на взрослый костюм уходит 13 метров. Сколько ткани осталось у портного?

Ответы 3

ны тупая штоли или красивоя

тупая ты раз решить не можешь!

 • Автор:

  vanesa

 • Оценить ответ:

  0

у меня случайно мышка сработала просто((((

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

Последние вопросы

 • Другие предметы

  1 минута назад

  Решите пожалуйста! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

 • Алгебра

  1 минута назад

  Помогите, надо разложить на множители

 • Алгебра

  1 минута назад

  визнач число розв’язків системи лінійних рівнянь х+у=3 х+2у=2 пж срочноо

 • География

  1 минута назад

  Какие высказывания являются верными для материка Австралия? Около половины материка занимают саванны и редколесья Континент омывается водами Индийского океана на западе, Тихого океана — на востоке Материк занимает 3-е место по площади территории На материке расположено только одно государство Материк омывается южными частями 3 океанов На материке расположено самое глубокое озеро мира Значительную часть материка занимают влажные экваториальные леса СРОЧНО 30 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!​

 • Физика

  1 минута назад

  тіло масою 300г падає з висоти 50м знайти швидкість тіла на висоті 10м від поверхні землі і в момент удару об землю, також знайти кінетичну і потенціальну енергію тіла на висоті 10м від землі і в момент удару об землю​

 • Математика

  1 минута назад

  2. Най стороне Луны температура 125°С, а на противоположной стороне — 165°Найдите
  изменение величины температуры на Луне.

 • Химия

  1 минута назад

  Соединения, состоящие из атома гидрогена и кислотного остатка называются???​

 • Қазақ тiлi

  1 минута назад

  «Әке-балаға сыншы» сыни пікір​

 • Химия

  1 минута назад

  1. Позначте формулу простої речовини, яка підтримує горіння:
  А О; Б СО2; В О2; Г Н2О.
  2. Позначте валентність Оксигену:
  А І; Б ІІ; В -2; Г 2.
  3. Позначте слова пропущені у фразі «… Оксиген входить до складу всіх
  життєво важливих органічних речовин: білків, жирів, вуглеводів»:
  А складна речовина; Б хімічний елемент;
  В алотропна модифікація; Г проста речовина.
  4. Позначте фізичні властивості кисню за звичайних умов:
  А кристали синього кольору;
  Б добре розчиняється у воді;
  В газ без запаху і смаку;
  Г на кисень припадає трохи більше 1/5 об’єму повітря.
  5. Позначте оксид, у якого найбільша відносна молекулярна масса
  А СО; Б SO2; В N2O; Г К2О.
  6. Позначте умови припинення горіння:
  А потрібно речовину засипати піском;
  Б нагрівання речовин до температури самозаймання;
  В спрямувати на речовину струмінь вуглекислого газу;
  Г речовина може перебувати в будь-якому агрегатному стані.
  ІІ рівень ( по1 балу)
  Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
  цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
  7. Встановіть відповідність: Назви оксидів:
  1 Сu2O; А сульфур (VІ) оксид;
  2 SO2. Б купрум (І) оксид;
  В купрум (ІІ) оксид.
  8. Встановіть відповідність:
  Речовина: Властивості:
  1. кисень А безбарвний газ, має запах;
  Б твердий, притягується магнітом;
  В безбарвний газ, без запаху;
  Завдання на встановлення послідовності
  9. Встановіть послідовність у зростанні масових часток газів, компонентів
  повітря:
  А аргон; Б азот;
  В вуглекислий газ; Г кисень.
  ІІІ рівень ( по 1.5 бала)
  10. Допишіть рівняння хімічних реакцій згідно зі схемами, дайте назви
  продуктів реакцій:
  А Fe + О2 = Б C + O2 =
  В S+ О2 = Г KNO3=
  11. Напишіть рівняння реацій, за допомогою яких можна здійснити
  перетворення:
  КСІО3 →О2 → Fe3O4
  IV рівень (3 бали)
  12. Розв’яжіть задачу:
  Складіть найпростішу формулу речовини за нижче наведеними масовими
  частками елементів
  Нітроген – 63,64%, Оксисен – 36,36%;

 • Химия

  1 минута назад

  Химия тест
  Формулы высшего оксида и летучего водородного
  соединения элемента Э с электронной формулой атома
  1s22s22p°3s23p3:
  А. ЭО2 и ЭН4.
  В. ЭО3 и Н2Э.
  Б. Э2О5 и ЭН3.
  Г. Э2О7 и НЭ.
  4. Способность атомов принимать электроны
  увеличивается в ряду:
  A. F — Cl — Br — I.
  B. Br — I — F — Cl.
  Б. I — Br — Cl — F.
  Г. Cl — F — I — Br.
  5. Коэффициент перед формулой вещества Х в схеме
  превращения СО + О2 -> X
  A. 1.
  Б. 3.
  B. 2.
  Г. 4.

 • Українська мова

  1 минута назад

  ТЕРМІНОВО!!!!
  Безсполучниковим складним, частини якого є синтаксично рівноправними, є речення ( розділові знаки пропущено)
  а) Біліє місяць люди сплять. (Т. Шевченко)
  б) цей «ящик>> багато в чому став для дітей замінником реального світу їхня мова і мислення
  стають примітивними (За матеріалами преси)
  в) Будеш сіяти з сумом вродить печаль (М. Стельмах).
  г) Шумить Дніпро чорніють кручі в граніт холодний б’є прибій (В. Сосюра).

 • Химия

  1 минута назад

  !!СРОЧНО!! Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій:
  Al2O3 + h3SO4→

 • Русский язык

  6 минут назад

  Сочинение-рассуждение на тему:какое влияние книги оказывают на человека

 • Физика

  6 минут назад

  Плавление и кристаллизация

 • Химия

  6 минут назад

  УМАЛЯЮ ПОМОГИТЕ ПРОШУУУ. МНЕ СРОЧНО НАДО ПЕРЕЗДАТЬ РОБОТУ. УМАЛЯЮ ОТВЕТИТЕ ЕСЛИ ЗНАЕТЕ. 7. Знаючи, що атом Оксигену – двовалентний, складіть формули сполук:
   з атомами Оксигену – Na, Ba, Al, Ca, Fe(II), Cu, Rb.

How much to ban the user?

1 hour
1 day
100 years

«Императорский Портной». Рождение костюма — сакральное действо

Рождение костюма — сакральное действо, которое в чем-то сродни процессу вынашивания и рождения ребенка. И то и другое изумляет. В обоих случаях счет идет на недели. Только срок рождения эксклюзивного мужского костюма не 42 недели, как у человека, а 6 недель.

Под темно-красными сводами элитного ателье «Императорский Портной», расположенного в Гостином Дворе, в окружении антикварных вещей и подлинных картин вы приобщаетесь к таинству созидания совершенной вещи. Костюма, идеально подходящего только вам. Костюма, соответствующего имиджу успешного человека. Костюма, созданного по технологии, именуемой bespoke, что в переводе с английского означает «оговоренный, заказанный заранее».

Неделя 1 / Инициация

Сэмми Котвани — хозяин и одновременно портной салона, вырос в мире моды. Свою карьеру он начал еще подростком в Индии, когда поступил в Институт шелка и индустрии художественной шелкографии при Исследовательском сообществе. Затем обучение будущего «императорского портного» продолжилось в лучшей дизайнерской школе Лондона, а затем г-н Котвани переехал в Москву, где зарекомендовал себя и в модных, и в деловых кругах Москвы как безупречный портной, работающий по индивидуальным заказам.
Нет ничего удивительного в том, что молодой человек, начинающий свою карьеру, и высокий руководитель, и даже джентльмен-англичанин могут чувствовать себя абсолютно спокойно и уютно, если над их обликом «поработал» Семи Котвани. Уровень мастерства, достигнутый г-ном Котвани, ставит его в ряд поистине непревзойденных портных. Пол мнению Сэмми Котвани, костюм не должен ощущаться его обладателем как одежда, оболочка, т.е. несто чужеродное. Хороший костюм не носят, в нем живут: «Мне посчастливилось встретиться со многими талантливыми людьми, у каждого из которых было что подарить этому миру. Не меньше мне повезло и в том, что я помог этим людям преподнести их дар в наилучшей огранке. Что в итоге выглядит более ценно и привлекательно: алмаз в мятом бумажном пакетике или тот же алмаз, но в изумительной подарочной коробочке?» — говорит Семи Котвани. Эта огранка сама по себе является искусством, которое уже оценили клиенты » Императорского Портного» — весьма известные и влиятельные люди в России: К. Бендукидзе, И. Кобзон, Д. Киселев, В. Ресин, Б. Немцов. Далеко не все имена постоянных посетителей салона можно назвать, ибо конфиденциальность здесь идет рука об руку с роскошью. В это ателье нельзя прийти, что называется, «с улицы» — лишь по рекомендации. У вас возьмут визитку, а затем позвонят и назначат точное время визита к портному… Таинство начинается.
Итак, неделя первая — первый визит к «Императорскому Портному». Кажется, что вошли вы не в ателье, а в английский клуб, открытый лишь для избранных. Интерьер безупречен: оформлен в стиле аристократических салонов XIX века Regency. Будущему обладателю костюма, вольготно расположившемуся в роскошном кресле, будут предложены элитные вина и коньяк, а так же отличные сигареты. Семи Котвани лично встречает каждого клиента, обсуждает с ним фасон будущего костюма, дает советы при выборе ткани и снимает мерки.

Неделя 2 / Материализация

После снятия мерок клиента фотографируют в четырех проекциях, а затем мерки и фотографии отправляются на самолете в Англию, Питсбург, где костюм будут сметан на живую нитку и подготовлен к первой примерке. Соответственно до этой отправки клиенту необходимо точно определиться с выбором материала, из которого будет сшит костюм.

Каким бы профессионалом ни был портной, сшить прекрасный костюм не возможно из плохой ткани, тем более с добавлением искусственных волокон. Поэтому — ничего синтетического! Все 7000 видов тканей, представленных в салоне, изготовлены исключительно из натурального сырья: сверхтонкой шерсти, мохера, шелка.

«Императорский Портной» является официальном дистрибьютором фирмы Scabal — одного из ведущих поставщиков элитных тканей — продолжает Семи Котвани. — Scabal — это технология, которая давно стала искусством. Не случайно с этой маркой связано имя величайшего художника XX века Сальвадора Дали. Для Scabal им была создана серия литографии, представляющих взгляд сюрреалиста на моду нового тысячелетия.»

Качество шерсти ткани определяется такими показателями, как толщина нити, которая измеряется в микронах, а также растяжимостью, цветом и степенью волнистости. Все эти термины были объединены в одну классификацию Super, предложенную Национальной Корпорацией по экспорту шерстяных изделий (NWTEC). Цифра 100 означает, что из 1 кг шерсти получается 1 км нити. А значит, 150, 180 и 200 — это ткани еще более высокого качества с тончайшей нитью. Ткани с показателем ниже 100 в «Императорском Портном» просто не представлены. Каждый вид ткани, предлагаемый вниманию клиентов салона, имеет предысторию ее рождения на свет. Так, в ткани Super 200’s используется шерсть ламы vicuca. Это редкое животное обитает в горах Анд на высоте 5000 метров. Шерсть ламы vicuca ценится очень дорого. Десять тысяч лет назад, во времена инков, только вожди удостаивались привилегии носить одежду, вытканную из шерсти ламы vicuca. Эту ткань также называли «тканью богов».

Сэмми Котвани объясняет: » Для особых случаев, торжественных приемов мы предлагаем сшить костюм из ткани Super 150’s с вкраплением золотой нити — 22 карата. Среди других престижных тканей могу выделить эксклюзивную серию Super 150’s, для изготовления которой используются, помимо шерстяного и шелкового волокна, осколки настоящего алмаза».

Нежная, мягкая на ощупь ткань действительно поблескивает на свету. Нить здесь тоньше человеческого волоса. И все же не верится, что в ее составе — настоящая алмазная крошка.

«Напросто было разработать надежную технику смешения осколков алмаза с легким шерстяным волокном. Такого эффекта удалось достичь с помощью рассыпания осколков алмаза на чистое вычесанное шерстяное волокно перед прядением. В результате получается блестящая пряжа, полностью смешанная с осколками алмаза, которую можно использовать для производства ткани», — рассказывает г-н Котвани.

Новая легенда от Scabal — ткань с вкраплением лазурита. Этот мистический камень очень ценился античными цивилизациями, от Месопотамии и Древнего Египта до Греции и Рима. Считалось, что лазурит укрепляет иммунную систему человека и в то же время является афродизиаком. А еще в салоне «Императорский Портной» можно заказать ткань с тончайшей полосой, состоящей из… вашего имени и фамилии. В Англии ежегодно изготавливается не более 1800 ярдов такой ткани.

Неделя 3 / Оформление

Все это время будущее вашего костюма «формируется» довольно далеко от Москвы — в Англии. Мастерская Писбурга, гда работает команда профессионалов в количестве 60 человек с 3 закройщиками, — это настоящая штаб-квартира портняжного искусства, где аккумулируются первоначальные варианты костюмов, прилетевших сюда из разных уголков земного шара.

Питсбургские мастера работают только по технологии bespoke — » заранее оговоренной», которая, к слову сказать, в корне отличается от системы made to measure, то есть » сшитый по марке». Согласно этой упрощенной технологии готовые лекала подбираются и адаптируются к меркам, снятым с заказчика. Соответственно возможности изменения фасона костюма по фигуре при технологии made to measure весьма незначительны (типичный недостаток при этом — увеличенная пройма рукава). Кроме того, одежда, изготовленная таким образом, скорее всего, окажется простроченной на машинке, а вместо швов, выполненных вручную, большая часть деталей будет приклеена друг к другу. Тогда как в костюме «заранее оговоренном» детали сшиваются вручную, в том числе подкладка и вся внутренняя отделка.

«Цена костюма made to measure будет ниже, но и сидеть на вашей фигуре он будет не так безупречно, — предупреждает Сэмми Котвани, — что для наших клиентов не приемлемо. Мы, в первую очередь, спрашиваем клиента, что его не устраивает в костюмах, которые он носит сейчас, то есть почему он решил обратиться к портному. Как правило, отвечают на этот вопрос одинаково: либо нестандартная фигура, либо высокий статус, достигнутый клиентом».

Основополагающее условие для рождения безупречного костюма, исполненного по технологии bespoke, — идеально снятые мерки. Их может быть от 28 до 36! Снятие мерок в салоне «Императорский Портной» проводиться уникальным способом, отличным от техники российских и итальянских мастеров. Сэмми Котвани учитывает не только мерки, сделанные в статическом состоянии, но и то, как клиент движется, какая у него осанка, любимые жесты. Только так можно сшить костюм, который идеально подойдет именно этому человеку. Портной, который снимал мерки обязательно сам делает выкройку, при этом для каждого клиента она индивидуальна.

В «Императорском Портном» ваш костюм будет курировать в течении нескольких лет: вы всегда сможете ушить либо расставить костюм, заказать дополнительный пиджак или брюки, причем из той же самой понравившейся вам некогда ткани.

Неделя 4 / Соприкосновение

Дважды перелетев через Ла-Манш, костюм, сшитый на живую нитку, впервые примеряется будущим владельцем. Здесь клиент впервые видит, как выбранная им ткань принимает форму. Это по-настоящему волнующий момент. Ранее костюм существовал как замысел лишь в голове заказчика и закройщика. На этом этапе в выбранном фасоне можно изменить почти все.

«Если вы решили поменять модель костюма, не откладывайте этого на потом, — советует г-н Котвани. — Первая примерка — это прекрасная возможность сверить свои ожидания, выслушать профессиональные советы портного».

Надо сказать, что в викторианскую эпоху портным требовалось более десятка примерок, прежде чем костюм оказывался подогнанным как следует. Сегодня у клиентов нет времени на такое количество примерок. Обычно для первого раза бывает достаточно двух, максимум трех визитов к портному, а уж при повторном обращении в ателье вы ограничиваетесь одной примеркой.

Наш разговор с Сэмми Котвани прерывается визитом клиента, точнее клиентки. Вопреки ожиданиям, девушка не сопровождает заказчика-мужчину, а сама ожидает примерки. Ирина Синицына, директор Vogue Cafe, впервые заказывает костюм в «Императорском Портном» и очень довольна качеством работы салона. По ее мнению, ни один отечественный дизайнер не способен создать удобный мужской костюм, а тем более подогнать его по фигуре элегантной девушки.

А вот что думает о дизайне сам г-н Котвани: «Дизайнер и портной — это совершенно разные профессии. Дизайнер придумывает новые линии, он экспериментирует с цветом. Профессиональный портной мужских костюмов работает в рамках классической моды. Он верен традициям, выверенному стилю и своему мастерству».

Неделя 5 / Детализация

После первой примерки костюм снова разделяется на части и…снова улетает в Питсбург — к портному, который будет готовить второй вариант костюма, где учтены все согласованные с заказчиком изменения. Чтобы придать костюму нужную форму, в материалах мелкими стежками вшиваются прокладочная ткань, фетр или конский волос. Это довольно кропотливый процесс, однако результат того стоит.

В процессе шитья мастер все время отпаривает ткань утюгом, чтобы материал принял нужную форму. Эластичность конского волоса закрепляет выпуклые линии в ткани, например, на груди и лацканах, что придает костюму объем.

Следующий важнейший этап — обработка петель для пуговиц, которая проводится вручную. На обметку всех петель шелковой нитью уходит до нескольких часов. Эксперты мужских костюмов знают, что нарукавные пуговицы хорошего костюма могут быть расстегнуты. С одной стороны, это позволяет подвернуть рукава при мытье рук, а с другой — продемонстрировать высокое качество сшитого костюма, которое знатоки определяют по аккуратным, обметанным вручную петлям. Обрати особое внимание на пуговицы, выполненные из натуральных материалов. В Англии выбор пуговиц — задача «отделочника». Кстати, он же отбирает и подкладку, и нити, и отделочные материалы. Зачастую отделочниками являются молодые портные, которые тренируют таким образом свой глаз и чувство стиля. Пришиваются пуговицы так же вручную

В » Императорском Портном» вам помогут выбрать ткань для подкладки. Она делается из так называемого «бембергского шелка» (Bemberg Twill), который, несмотря на название, на самом деле является мягким хлопком, изготовленным по особой технологии. На ощупь — натуральный шелк, шелковистый и скользящий в руке… Кстати, натуральный шелк тоже используется в салоне изготовления подкладки.

Неделя 6 / Совершенство

Наступает долгожданный день. Подогнанный по вашей фигуре костюм возвращается в Россию, чтобы стать частью вашего стиля.

Классический английский пиджак имеет чуть завышенную талию, его поля мягко спадают на бедра. Такой покрой, названный «песочными часами», лучше всего смотрится на стройных мужчинах. Однако г-н Котвани знает, как лучше скрыть недостатки вашей фигуры, если она слегка несовершенна. Мы рассматриваем фотографии известных политиков, а Сэмми обращает внимание на ошибки кроя, неправильно подобранный фасон, длину рукава.

«Я сразу вижу, как сшит костюм — по индивидуальной выкройке или по шаблону. Вот посмотрите, моя работа», — показывает на фотографию Виктора Черномырдина. Не так давно президент Украины Л. Кучма, пораженный качеством костюмов бывшего премьер-министра России, узнал о салоне «Императорский Портной» и теперь заказывает костюмы только здесь. А на прошлой недели Сэмми Котвани вернулся из Астаны, где проходила примерка костюма для Н. Назарбаева.

Как отметил один из клиентов салона, пожелавший скрыть свое имя, индивидуальный пошив костюма становиться непременным атрибутом жизни успешного человека, таким как швейцарские часы, престижная марка машины. В этом уже нет ничего необычного. Сшить костюм в соответствии с особенностями своей фигуры проще и удобнее, чем подбирать модель в магазине.

Соглашаться с этим мнением высокого клиента или нет — решать посетителям салона «Императорский Портной», среди которых, между прочим, немало людей и с безупречной фигурой.

«Если перед мной клиент с нестандартной фигурой, — говорит Сэмми Котвани, — то в ход идет мастерство ремесленника — надо уметь подогнать костюм по фигуре, скрыть недостатки. Для стандартного сложения костюм создается с большим вдохновением. Наверное, здесь я в наибольшей степени приближаюсь к искусству».

Наблюдала
Анастасия Рощина

Математическая задача: Портной — вопрос № 58391, алгебра, простые числа

Остаток ткани в пакете портной оценил в 11 м. Измерив, он обнаружил, что может отрезать одинаковые куски этой ткани без остатка с шагом 150 см или 210 см. Сколько метров ткани было в упаковке?

Правильный ответ:

x = 10,5 м

Пошаговое объяснение:

x ≐ 11 м = 1100 см 2⋅3⋅52⋅7=1050  n=НОК(150,210)=1050 см n ≐ 1100 см x=n→ m=n:100  m=1050:100  m=10,5 m=10,5 м

Нашли ошибку или неточность? Не стесняйтесь

пишите нам

. Спасибо!

Советы для связанных онлайн-калькуляторов

Вы хотите вычислить наименьшее общее кратное двух или более чисел?
Вы хотите преобразовать единицы длины?

Для решения этой математической задачи вам необходимо знать следующие знания:

 • алгебра
 • простые числа
 • наименьшее общее кратное (НОК)
 • Арифметика
 • Вычитание
 • Сравнение
Единицы физических величин:
 • Совместная преобразование
 • Длина
.

olds

 • Tailor
  У Tailor примерно 11 метров ткани шириной 80 см. Он сформирует целых семь прямоугольников размером 80 х 150 см, и ничего из ткани не останется. Сколько у него ткани?
 • Портной
  От остатка ткани портной мог отрезать либо 3 м в мужских костюмах без жилета, либо 3,6 м с жилетом. Какой наименьшей возможной длины может быть остальная часть ткани? Сколько костюмов а) без жилета б) с жилетом, не могли бы вы сшить портной
 • см 13791
  Из пакета, в котором было 30 метров ткани, портной девять раз отрезал 285 сантиметров ткани для пошива рабочих пальто. Сколько метров ткани осталось?
 • Определить 36601
  Сантехники должны разрезать листовой металл размером 220 см и 308 см на квадраты одинакового размера, чтобы квадраты были как можно больше, а листовой металл использовался без остатка. Сколько таких квадратов они разрежут? Определите сторону этого квадрата.
 • Веревка 2
  Веревка длиной 6 метров будет разрезана на 24 части одинаковой длины. Какова будет длина каждого куска в сантиметрах? (100 см = 1 м)
 • Необходимо 2895
  Из двух деревянных жердей длиной 240 см и 210 см необходимо вырезать колышки одинаковой длины как можно длиннее, чтобы не осталось остатка. Сколько таких булавок можно разрезать?
 • Остатки 43921
  В упаковке менее 50 м ткани. Если мы будем кроить только на блузки или только на платья, у нас не останется остатков. На одну блузку уходит 1,5 м ткани, на одно платье – 3,2 м. Определите количество ткани в упаковке.
 • Пятая часть 3999
  В магазине продали пятую часть упаковки ткани, в ней осталось 44м ткани. Сколько метров материала было в упаковке?
 • Chester
  У Chester есть кусок дерева размером 1 2/3 см. Его нужно нарезать на кусочки длиной 3/4 см. Сколько кусков дерева вырезал Честер?
 • Первоначально 35123
  Пятьсот девяносто предметов одежды должны были быть сшиты в двух отделениях портновской мастерской. Однако в первом цехе было сшито на 30% больше, во втором – на 10%. Всего было сшито 703 штуки. Сколько продуктов предполагалось изначально
 • Мадлен
  Мадлен шьет одеяло. Она нашла в продаже несколько кусков ткани, каждый размером 9/10 ярда. Она будет использовать 2 1/2 частей для одеяла. Какова общая длина ткани, которую она будет использовать?
 • ателье 40591
  ателье купило 130 м ткани на сумму 1037 евро. Метр 1-й ткани стоит 8,90 евро, метр 2-й ткани – 7,40 евро. Сколько метров они купили?
 • Плотник
  У плотника был 10-метровый кусок пиломатериала, который он распилил на две части. Одна из этих частей была длиной 5 2/3 метра. Какой длины был оставшийся кусок?
 • Сантиметр 7821
  Что выбрать сладкоежке, если он хочет больше шоколада: упаковку из 200 штук твердых шоколадных шариков диаметром 1 сантиметр или полый шарик внешним диаметром 10 см из шоколада толщиной 5 мм?
 • Чемпионат 1676
  На легкоатлетическом стадионе состоялся районный чемпионат среди учащихся начальных классов. В легкой атлетике они соревновались в четырех дисциплинах: прыжки в длину, прыжки в высоту, бег на 60 м, бег на 400 м. Петр отсчитал с трибун присутствующих в районе стадиона. Семнадцать
 • Букет
  Садовник связал букет цветов на восемь человек, и ни одного не осталось. Потом он обнаружил, что может связать букет из 6 цветов и тоже ни одного не осталось. Сколько цветов у садовника (минимум и максимум), если у него было от 50 до 100 цветов?
 • Детский дом
  Детский дом получил в подарок от Николая 54 апельсина, 81 шоколадную фигурку и 135 яблок. Каждый ребенок получил одинаковый подарок, и ничего не осталось. а) Сколько пакетов можно приготовить? б) что дети нашли в пакете?
 • Все математические проблемы17016
 • Алгебра 4933
 • Арифметика 3531
 • Основные функции 5262
 • Комбинаторика 898
 • Геометрия 2789
 • гониометрия 898
 • .0030
 • numbers 5353
 • physical quantity 5529
 • planimetrics 3070
 • solid geometry 2105
 • statistics 664
 • themes, topics 2584
 • New math problems
 • Popular math problems
 • Harder math problems
 • The easiest проблемы со словом

Ткань для брюк Tailor Pants — Etsy Турция

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.