Призначення робочих органів швейної машини: Основні робочі органи швейної машини, їхнє призначення

Робочі деталі швейної машини — Електронний засіб навчального призначення

Функції
основних робочих деталей

Для
виконання човникового стібка в кожній швейній машині є наступні типові робочі
органи: голка,  човник,  ниткопритягач,  зубчата  рейка, притискна лапка, голкова
пластина, регулятор натягу голкової нитки, регулятор натягу човникової нитки,
регулятор довжини стібка і важіль реверсу матеріалу.

Перші
чотири робочих органа відносяться до стібкоутворюючих і розглядаються при
побудові циклограми роботи машини, тому що їх положення залежить від кута
повороту головного валу. Інші забезпечують якість утворення човникових стібків і
швів і регулювання їх параметрів, а їх положення не залежить від  кута  повороту  головного  валу  машини,  тому  що 
відсутні  кінематичні зв’язки
з головним валом .

 

 

Рис. 1 Машинна голка

 

Функції голки (рис.1):   —
проколювання матеріалів;


проведення крізь матеріали голкової нитки;


утворення петлі-напуску;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків човнику,
ниткопритягачу і зубчатій рейці.

Рис.2
Човник

 

Функції
човника (рис.2):


захоплення петлі-напуску;


розширення петлі-напуску;

-обведення
петлі-напуску навколо шпулетримача зі шпулькою з човниковою ниткою і шпульним
ковпачком;


утримання хвостовиком накладної пластини зкинутої з носика човника петлі; 


переплетення голкової і човникової ниток для утворення вузлика;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків ниткопритягачу
і зубчатій рейці.

 

Рис.3
Ниткопритягач

 

Функції
ниткопритягача є (рис.3):


подача нитки голці при її русі в матеріалі до моменту утворення петлі-напуску;


подача нитки човнику від моменту захоплення носиком петлі-напуску до моменту
максимального розширення петлі-напуску;


вибирання голкової нитки із човникового пристрою і змотування човникової нитки
зі шпульки;


затягування стібка і змотування голкової нитку з бобіни або котушки;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків зубчатої
рейці.

Рис.4
Зубчаста рейка

 

Функції
зубчатої рейки (рис.4):


переміщення матеріалу на задану довжину стібка із зупинкою при знаходженні голки
в матеріалі;


регулювання довжини стібка;

реверс
матеріалу для виконання закріпок на початку і в  кінці шва;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків голці,
притискній лапці голкової пластини.

 

Рис.5
Шарнірна лапка

 

Функції
притискної лапки (рис.5):


забезпечення кінематичного зв’язку в системі: зубчата рейка – матеріал – підошва
притискної лапки при переміщенні матеріалу на задану довжину стібка і в
системі:  зубчата рейка – матеріал –
голкова пластина при вистою матеріалу;                                  


делегування   (передача)
функцій педалі фрикціону і головному валу на початок процесу шиття при
знаходженні притискної лапки в нижньому положенні;


втиснення мікрооб’єму текстильного матеріалу до зубчатої рейки на фазі
переміщення (волочіння) матеріалу при знаходженні голки над матеріалом;

—  делегування   (передача) функцій головному валу,
а значить всім стібкоутворюючим робочим органам на закінчення процесу шиття при
знаходженні притискної лапки в верхньому положенні.

 Призначення
голкової пластини:


утримання  матеріалу  під  притискною  лапкою  при  знаходженні  голки над матеріалом і в матеріалі і
наявності в голкової пластині круглого отвору, скрізь центр якого   проходить вісь голки;


розділення траєкторії вершин зубців зубчатої рейки на робочу і холосту

за
рахунок наявності в голкової пластині подовжніх прорізів для проходження
зубчатої рейки;


делегування   (передача)
притискної лапки і зубчатої рейки необхідної умови переміщення матеріалу при
знаходженні голки над матеріалом і умови вистою матеріалу при знаходженні голки
в матеріалі.

Призначення
регулятору натягу голкової нитки, регулятору натягу човникової нитки, регулятору
довжини стібка і важеля реверсу матеріалу випливають з їх назви.

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

Для
закріплення та перевірки вивченої теми виконайте онлайн-тест.

Тест
для самоконтролю

 

1. Робоча деталь швейної машини, яка притискає матеріал до голкової пластини та рейки і сприяє переміщенню матеріалу:

лапка;
човник;
ниткопритягач;
голка.

2. Робоча деталь швейної машини, яка проводить нитку крізь товщу матеріалу:

голка;
рейка;
човник;
ниткопритягач.

3. Робоча деталь швейної машини, яка подає нитку голці, човнику та затягує стібок після переплетення ниток у строчці:

голка;
човник;
ниткопритягач;
лапка.

4. Ниткопритягач здійснює рухи:

коливальні;
обертові;
зворотньо-поступальні;
пунктирні.

5.Робоча деталь швейної машини, яка здійснює переплетення ниток у строчці:

голка
ниткопритягач
човник
лапка
рейка

6. Робоча деталь швейної машини, яка переміщує матеріал на довжину стібка:

ниткопритягач
човник
лапка
рейка
голка

7.Яка з деталей не відноситься до стібкоутворюючих?

голка
човник
ниткопритягач
рейка
лапка

8.Призначення голкової пластини:

делегування (передача) функцій педалі фрикціону і головному валу на початок процесу шиття при знаходженні притискної лапки в нижньому положенні;
переміщення матеріалу на задану довжину стібка із зупинкою при знаходженні голки в матеріалі;
подача нитки голці при її русі в матеріалі до моменту утворення петлі-напуску;
утримання матеріалу під притискною лапкою при знаходженні голки над матеріалом і в матеріалі і наявності в голкової пластині круглого отвору, скрізь центр якого проходить вісь голки

9. Яка деталь виконує втиснення мікрооб’єму текстильного матеріалу до зубчатої рейки на фазі переміщення (волочіння) матеріалу при знаходженні голки над матеріалом?

лапка
голка
рейка
човник

10.Яка деталь виконує вибирання голкової нитки із човникового пристрою і змотування човникової нитки зі шпульки?

голка
човник
рейка
ниткопритягач

МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ШВЕЙНА МАШИНА

Тема: МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ШВЕЙНА МАШИНА

Мета:

 • навчальна: забезпечити засвоєння учнями понять «машина», «ме­ханізм», знань про основні види механізмів, їх призначення, технічні характеристики механізмів передачі й перетворення руху та їх засто­сування в швейній машині; формувати вміння визначати ведучу та ве­дену деталі в механізмі та його передатне число;
 • розвивальна: сприяти розвиткові інтересу до техніки, розширювати технічний кругозір;
 • виховна: виховувати спостережливість, увагу, дбайливе ставлення до пристроїв.

Обладнання, матеріали та наочність: швейні машини з ручним, ніжним та електричним приводами, моделі зубчастої та ремінної передач,

Об’єкт праці: моделі зубчастої та ремінної передач із деталей конструкто­ра, зразки рознімних та нерознімних з’єднань деталей, завдання для перевірки знань учнів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 • Перевірка наявності учнів; підготовленості їх до уроку, наяв­ності робочого одягу.
 • Створення позитивного емоційного настрою учнів.

Учитель заздалегідь записує на дошці прислівя: «Знанняце скарб, а вміння вчитисьключ до нього».

Учитель. Діти, прочитайте, будь ласка, прислів’я, записане на дошці, та скажіть, як ви його розумієте. (Учні пояснюють зміст прислівя, після чого вчитель висловлює своє побажання. )

Бажаю всім вам, любі діти,

Чудовий скарб оцей дістати,

А потім ключиком надійним

 Його постійно відмикати!

II.ВИЯВЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Учитель. Зараз слушна нагода «відімкнути скарб» — знання, які ви здобули на попередніх уроках. Вам потрібно виконати тестові завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Про­цес виготовлення вишитого виробу» (див. додаток 7).

III.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Замість теми уроку на дошці нарисовані закриті цифрами клі­тинки. Учитель пропонує учням гру «Поле чудес», у якій потрібно дати відповіді на запитання за раніше вивченим матеріалом, ско­риставшись життєвим досвідом. Учень обирає номер (наприклад 2) та отримує запитання під цим номером (Широке поле простели­лось, а люди в нього одяглись.) Якщо учень дає правильну відпо­відь: «Тканина», то відкривають букву під № 2 (А) та всі інші букви А в цьому слові (в цьому випадку під № 6).

1

2

3

4

5

6

М

А

Ш

И

Н

А

 1. Ніде не купиш,

На вагах не зважиш.

Сам здобуваєш,

У комору складаєш.

 

(Знання)

 1. Широке поле простелилось,

                                 А люди в нього одяглись.

(Тканина)

 1. От загадка, так загадка:

                                   Де проїду — стане гладко,

                                   Тільки пальцем не торкай,

Обпечешся, так і знай!

(Праска)

 1. Одна голова, а сто оченят.

(Наперсток)

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Чи є щось спільне між поняттями машина та вишивання?

(У сучасних виробах можливе поєднання ручної та машинної вишив­ки. Майстринівишивальниці працюють на вишивальних машинах або вручну.)

У нашій країні працює багато різних машин. Більшість машин складається із механізмів. Машини використовують для виконання

певних дій із метою зменшення навантаження на людину або по­вної заміни людини під час виконання конкретного завдання, вони є основою для підвищення продуктивності праці. Чим краще зна­тиме техніку людина, тим активнішою буде її участь у виробництві, тим більше зробить вона для суспільства.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

Учитель. Одним із видів машин, що використовуються у до­машніх умовах, є побутові швейні машини, тому доречно продо­вжити знайомство з машинами на прикладі швейної машини. Тема уроку — «Машини і механізми. Швейна машина».

VI.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. «Що таке машина?»

 Машина (від лат.— «при­стрій», «засіб», «знаряддя») — технічний об’єкт, який склада­ється із взаємопов’язаних функціональних частин (деталей, вузлів, пристроїв, механізмів та ін.), що використовує енергію для виконання покладених на нього функцій. Традиційно під машиною розуміють технічну систему, яка виконує або допома­гає у виконанні якогось виду роботи.

Проста машина — механізм, який перетворює напрям або вели­чину сили без споживання енергії. Спочатку машину класифікува­ли як пристрій, що мав рухомі частини і служив для перетворення механічної енергії.

Проте з появою і розвитком електроніки з’явились технічні об’єкти без рухомих частин, наприклад — електронна обчислюваль­на машина. Одним із різновидів машин є побутові швейні машини. Використовують їх у домашніх умовах.

 

Побутова швейна машина складається з платформи і рукава.

На платформі розміщені засувна та голкова пластинки, зубчаста рейка і регулятор зубчастої рейки. Внизу платформи розміщені ме­ханізми, з’єднані з механізмами рукава. Усі вони переміщують тка­нину й утворюють строчку.

На платформі ліва частина рукава називається головкою, пра­ва — стояком.

 

Рис. 46. Види швейних машин б) електричний привід в) ніжний привід

 

Швейні побутові машини поділяють на три види: з ручним, ніж­ним і електричним приводом.

Машинна строчка утворюється в результаті злагодженої робо­ти всіх органів швейної машини, що забезпечується відповідними механізмами. Під час роботи відбувається передача й перетворення обертового руху, тому ці механізми називають механізмами пере­дачі та перетворення руху.

Механізм — це система з’єднаних між собою деталей, призна­чених для виконання цілеспрямованих рухів, для передання та перетворення руху від одних деталей до інших. Механізми склада­ються з деталей. Простою деталлю називають виріб, виготовлений з одного куска матеріалу (наприклад, гвинт, болт, гайка, колесо та ін.). В окремих механізмах є такі деталі, які складаються з кількох простих (наприклад, кулькопідшипник або ланцюг для велосипеда).

У процесі створення різних машин і механізмів деталі з’єднують різними способами. Одні деталі з’єднують нерухомо, другі — так, щоб їх можна було розібрати і скласти, а треті — так, щоб вони мо­гли вільно рухатись одна відносно одної.

З’єднання деталей залежно від призначення можуть бути рухо­мими й нерухомими.

Щоб отримати нерознімні з’єднання, застосовують паяння, га­ряче запресування, газове або електричне зварювання, склеювання.

Рознімні з’єднання, як правило, виконують за допомогою дета­лей з різьбою (болтів, гвинтів, гайок, шпильок тощо). Такі з’єднання називають різьбовими. Рознімні з’єднання, які утворюють за допо­могою штифтів (циліндричних або конічних стержнів), називають штифтовими. Зубчасті колеса, шківи на валу часто кріплять шпон­кою, що входить і в тіло вала машини, і в з’єднувану з ним деталь. Таке з’єднання називають шпонковим. Застосовують також інші типи рознімних з’єднань, наприклад шліцьові, у яких виступи на одній деталі входять в пази другої.

Деталі механізмів здійснюють різні види рухів: обертальний (вали, вісі, шківи, зубчасті колеса) і поступальний (поршні, повзун­ки). Деталі, які передають рух, називають ведучими, а деталі, які сприймають цей рух, називають веденими. У різноманітних меха­нізмах широко використовується обертальний рух. Цей рух можна передавати з ведучої деталі на ведену за допомогою з’єднань, які на­зивають передачами.

Рис. 48. Види передач

 

Типові передачі обертального руху: пасова (г), зубчаста (б, в) та фрикційні передачі (а) (рис. 48).

За допомогою передач знижують або підвищують частоту обер­тання, перетворюють обертальний рух на поступальний, і навпаки, змінюють напрям руху. Передачі є тертям (пасові г), фрикційні а), передачі з зачепленням (зубчасті б), черв’ячні в), ланцюгові д), гвин­тові е) та інші (див рис. 48).

Механізми передач характеризуються передаточним числом, яке визначається відношенням числа обертів ведучого валу до числа обертів веденого валу. Якщо передача руху здійснюється кількома передачами, то незалежно від їх типу загальне передаточне число визначається добутком окремих передаточних чисел.

Рис. 49. Пасова передача.

1 — ведучий шків; 2 — приводний пас; 3 — ведений шків

 

Пасова (ремінна) передача передає обертальний рух за допомо­гою пасу (ременя), надітого на шківи.

Вона складається з ведучого валу, ведучого шківа 1, приводного пасу (ременя) 2, веденого шківа 3, веденого валу.

У побутових швейних машинах пасова (ремінна) передача засто­совується в ніжному та електричному приводах.

Рис. 50. Пасова передача в електричному приводі

 

 

Зубчаста передача є найпоширенішою серед механічних пере­дач. Тут зусилля від ведучого валу до веденого передаються через зубчасті колеса (шестерні).

 

Ведучі й ведені елементи пасової та зубчастої передач завжди перебувають у певній залежності один від одного. Ця залежність характеризується передаточним числом (и), яке можна визначати за формулою:

де п1 — частота обертання (кількість обертів за секунду) ведучого вала;

п2 — частота обертання (кількість обертів за секунду) веденого вала.

 

Передаточне число пасової (ремінної) передачі залежить від спів­відношення діаметрів шківів і виражається формулою:

 

 

Методична порада. Для кращого засвоєння учнями знань учитель демон­струє дві моделі пасової (ремінної) передачі: одну — зі шківами однакового діа­метра, другу — зі шківами різних діаметрів. За позначеними рисками на шківах обох моделей учні спостерігають під час обертання ведучих шківів за швидкістю обертання ведених. Вони мають переконатися, що шків меншого діаметра завжди обертатиметься швидше, ніж такий самий шків більшого діаметра.

Рис. 53. Пасові передачі. а) зі шківами однакового діаметру; б) зі шківами різних діаметрів

 

Учитель. Передаточне число зубчастої передачі також мож­на визначити за кількістю зубців ведучого та веденого коліс за формулою:

 

де 21 і 22 — кількість зубців відповідно ведучого та веденого коліс передач.

Методична порада. Для наочності можна використати моделі зубчастих передач. В одній моделі кількість зубців ведучого та веденого коліс має бути однаковою, у другій — кількість зубців ведучого колеса удвічі більша, ніж у веденого. За позначеними рисками обох моделей учні спостерігають під час обертання ведучих коліс за швидкістю ведених. Результати зіставлення підтверджують формулу, оскільки ведене колесо моделі з однаковою кількі­стю зубців обертається зі швидкістю, яка дорівнює швидкості ведучого коле­са, а швидкість обертання веденого колеса другої моделі удвічі більша, ніж ведучого.

Фізкультхвилинка

Початкове положення: всі сидять; учитель, заплющивши очі (краще відвернувшись), задає класу число — і викидає над головою відповідну кількість пальців (якщо число більше п’яти, знадоблять­ся обидві руки (це зауваження не для математиків).

Потім він вимовляє: «Раз-два-три! Замри!» — розплющує очі (повертається до учнів). У класі має стояти рівно стільки учнів, скільки пальців їм було пред’явлено. Під час виконання ігрового за­вдання кожному з учнів доводиться швидко зорієнтуватися: якщо кількість менше заданої — схопитися самому; якщо ж більша — то миттєво сісти.

Родзинка цієї вправи — у своєрідній мобілізації всіх учасників.

Учитель. Механізми передач передають обертальний рух, змі­нюючи лише швидкість і напрям обертального руху.

Механізми перетворення руху змінюють швидкість, напрям і вид руху. Найпоширенішими механізмами перетворення руху є гвинтові, рейкові, кулачкові, кривошипно-шатунні.

Гвинтовий механізм перетворює обертальний рух гвинта на по­ступальний рух гайки.

Гвинтовий механізм застосовують для перетворення оберталь­ного руху на поступальний із метою збільшення зусилля. Оберта­ючи гвинт, до ручки воротка прикладають певне зусилля. На гай­ці, що пересувається вздовж гвинта, внаслідок його вгвинчування або вигвинчування зусилля багатократно зростає. Завдяки цій властивості гвинтовий механізм часто застосовують там, де треба значно збільшити зусилля, наприклад у лещатах, домкратах, пре­сах тощо.

Рис. 54. Гвинтовий механізм

 

Рис. 55. Рейковий механізм перетворення руху колеса на поступальний рух рейки і навпаки

 

Кривошипно-шатунний механізм призначений для перетворен­ня зворотно-поступального руху на обертальний і навпаки. У швей­ній машині його застосовують у механізмі голки.

Рис. 56. Кривошипно-шатунний механізм

 

Кулачковий механізм призначений для перетворення оберталь­ного руху на складний повторювальний, що відбувається за певним заданим циклом. У швейній машині його застосовують у вузлі вер­тикального переміщення механізму, що протягує тканину, та меха­нізмі ниткопритягувача.

VII.ОСМИСЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Робота з робочими зошитами для учнів

Завдання. Визначити загальне передаточне число пасової (ре­мінної) та зубчастої передач, якщо діаметри шківів Б1 = 150 мм, Б2 = 250 мм, а кількість зубців шестерень 21 = 30, 22 = 36.

Матриця гри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Гра «Хрестики-нулики»

Клас ділиться на ланки, які готуються до гри «Хрестики-нулики».

 

Питання до гри

 1. Що називають механізмом?
 2. У чому полягає відмінність між механізмом передавання руху і механізмом перетворення руху?
 3. Як називають деталь, що передає рух?
 4. Як називають деталь, що сприймає рух?
 5. Які ви знаєте механізми передавання і перетворення руху в шкільних майстернях?
 6. До якого типу механізмів належить привід ніжної швейної ма­шинки?
 7. Назвіть механізм перетворення руху, який широко застосовують у домашніх умовах.
 8. Яку передачу застосовують у вашому велосипеді?
 9. Яку передачу застосовують під час намотування нитки на шпульку?

VIII.ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК

ПРАКТИЧНА РОБОТА «ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА ЗУБЧАСТОЇ ТА РЕМІННОЇ ПЕРЕДАЧІ»

 1. Аналіз завдань практичної роботи

Визначити передаточне число та обрати правильну відповідь із запропонованих. (Роботу виконують за двома варіантами.)

 1. Забезпечення необхідними матеріалами
 2. Самостійне виконання завдань практичної роботи за картками
 3. Контроль учителя з метою виявлення недоліків у знаннях та вміннях учнів
 4. Самоконтроль та взаємоконтроль учнів
 5. Підбиття підсумків практичної роботи

IX.РЕФЛЕКСІЯ

 • Сьогодні я на уроці дізнався…
 • Найскладнішим для мене було…
 • Найбільше мені сподобалось…

X.МОТИВАЦІЯ ОЦІНОК ЗА УРОК, ВИСТАВЛЕННЯ ЇХ У ЖУРНАЛ, ЩОДЕННИКИ

XI.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Навести приклади застосування механізмів передачі та перетво­рення руху в побутовій техніці.
 • Випереджувальне завдання: серед побутових речей визначити комбіновані вироби.

  XII.ПРИБИРАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

Визначення передаточного числа зубчастої та ремінної передачі

1-й варіант

 

                               2 варіант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЗ ІСТОРІЇ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ

Перші спроби винайти швейну машину належать до другої по­ловини XVIII ст.

Найпростіші машинки з’явилися тільки наприкінці XVIII ст. 1735 р. в Англії винахіднику Вейзенталю було видано патент на швейну машину, яка копіювала утворення стібка вручну (машина однониточна ланцюжкового стібка).

1790 р. патент на швейну машину для пошиття чобіт одержав англієць Т. Сент. Машині надавали руху рукою, причому вручну під голкою переміщувались заготівки чобіт.

1830 р. французький кравець Бартелемі Тімоньє створює швей­ну машину, де колесо оберталося за допомогою педалі. Колесо підні­мало та опускало голку. Машинка робила до 200 стібків за хвилину, а кравець — до 30. Кравці побоювались втратити роботу, і розлю­чений натовп знищив усі 80 швейних машин, які були зроблені за моделлю Тімоньє для роботи у майстернях.

1845 р. у США інженер Еліас Хоу теж винайшов швейну маши­ну — першу машину човникового стібка. Вона була дуже недоско­налою: тканину під час шиття на ній укріплювали вертикально, наколюючи на шпильки, переміщувалась вона тільки у прямому напрямку завдяки спеціальній стрічці, а човник, схожий на човник ткацького верстата, робив зворотно — поступальні рухи. Швидкість роботи — 300 стібків за хвилину. Через фінансові складності Хоу змушений був продати свій винахід за дуже низькою ціною.

Рис. 57. Схема утворення човникового стібка

 

Наступні винахідники вдосконалювали швейну машину. У пер­ших машинках А. Вільсона, І. Гіббса, І. Зінгера голка рухалася вертикально, а тканина, притиснута лапкою, розміщувалася на горизонтальній платформі. 1851 р. американець І. Зінгер організу­вав велике виробництво швейних машин. Проблема пошиття одягу була розв’язана.

У дореволюційній Росії не було свого виробництва швейних ма­шин, їх привозили з Англії та Німеччини. 1923 р. у підмосковному Подільську американська фірма «Зінгер» організувала складаль­ну майстерню, у якій машини складали з деталей, завезених з-за кордону.

Процес виготовлення виробів на швейних підприємствах скла­дається з трьох етапів. У цеху розкроювання є машини для насти­лання тканин. Стрічкові різальні машини та електророзкроювальні машини розкроюють деталі виробу. А у швейному цеху проводять пошиття виробу. Сучасне швейне виробництво характеризується високим рівнем техніки, технології та організації виробництва, наявністю спеціалізованих підприємств. Для виготовлення якіс­них виробів застосовують швидкісні швейні машини, які дозво­ляють виконувати близько 5000 стібків за хвилину. Усі швейні машини різноманітні за зовнішнім виглядом, за конструкцією, за призначенням.

На швейних підприємствах існує така класифікація швейних машин:

 • технологічна;
 • заводська;
 • за ступенем механізації та автоматизації;
 • за призначенням.

Технологічна класифікація передбачає поділ швейних машин залежно від їхніх технологічних параметрів. Ця класифікація по­лягає у поділі швейних машин на 4 типи:

 • прямострочні машини човникового стібка;
 • прямострочні машини ланцюжкового стібка;
 • обметувальні машини;
 • петельні машини.

Відповідно до заводської класифікації кожна машина нової конструкції отримує своє умовне позначення або відповідний клас. Кожен завод-виготовлювач надає черговий порядковий номер новій швейній машині. Якщо на базі цієї швейної машини розробляють нові варіанти (заміна або додавання механізмів), тоді або цифрами перед класом базової швейної машини, або буквами після класу. Наприклад: Оршанський завод легких машин (ОЗЛМ) випускає 97 А клас — зшивна машина човникового стібка; 397 клас — зшив­на машина з ножем для обрізування зрізів деталей; 597 клас — зшивна машина з голкою, що ухиляється.

За ступенем механізації та автоматизації швейні машини поді­ляються на автомати та напівавтомати. Під час роботи напівавтома­тів просування матеріалу за заданим контуром і на певну величину здійснюється самою машиною.

Швейна машина вимикається після того, як операція буде вико­нана. Подачу виробів та їх установку виконує робітник. Для таких машин належать петельні, машини для пришивання ґудзиків, ви­готовлення закріпок, обшивання петель.

На швейних фабриках, в ательє використовують виробничі швейні машини, а в домашніх умовах — побутові. Побутова швейна машина призначена для зшивання матеріалів прямолінійною або зі- гзагоподібною строчкою. На ній також можна виконати й інші види робіт: обметувати зрізи, оздоблювати вироби, пришивати ґудзики, виготовляти закріпки, обшивати петлі тощо.

Иглы для швейных машин Organ Home

 • Магазины и классы
 • Шить форум
 • Справочная
 • Подарочные карты
 • Контакт:
  Телефон
  Электронная почта
  Фейсбук
  Твиттер

Рекомендуемые сегодня продукты

Organ HAx1 15×1 130R 10 шт. Хромированные универсальные иглы для швейных машин, укажите один размер #9-20 и Sharp для тканых изделий или шариковое острие для трикотажных изделий
Organ BLx1 Круглые иглы для оверлока, коробка из 100 шт., размер 14 рекомендуется* Взаимозаменяемы с Singer 2053, Juki JLx1, Babylock BLx4, Industrial 16×231
Organ HAx1 15×1 130R, 130/705H Упаковка из 100 хромированных игл для швейных машин, поставляемых из розничного магазина
Organ 15x1STPD (Schmetz 130/705H-ET) 100 игл для вышивальной машины с титановым покрытием Выберите размер 11, 12, 14, PD Идеальная износостойкость В 3 раза дольше
Organ DPx16 135x16DIA 135×17 Иглы для кожи с ромбовидным острием 100, выберите размер от 25 до 14, 20-25 Рекомендуется для обивочных тканей и размеров ниток
Organ 135×16 Треугольная швейная машина для кожи 100 игл, размер 24-14, 20-24 Рекомендуется для обивочных машин, в которых используются иглы 135×17
Organ DPx17 135×17 CS Cool Sew Коробка с антипригарными иглами с покрытием из ПТФЭ 100 для обивочных швейных машин и размеров ниток
Organ 135×17-NY2PD Titanium Coat 100 Иглы для швейных машин, размер 20–25 Рекомендуется для обивочных машин и ниток №69–270
Organ 135x17PD Титановое покрытие 100 Иглы для швейных машин служат в 3 раза дольше, выбирайте размер от 24 до 14, рекомендуется 20-24 для обивочных тканей и размеров ниток
Organ 135×17 100 игл, выберите размер 20-25 для обивочных машин для шагающей стопы и размеры резьбы
Organ 135×5 SK1 Crank Chrome Longarm Иглы для стегальной машины 100 (упаковки по 10×10) Размер 18 Рекомендуется для свободного движения
Organ 135x5SK1-T (Schmetz 134R MR) Кривошипные титановые иглы 100 для стегальных машин с длинным рукавом
Хромированные иглы Organ 15x1KN HAx1KN 100 с шариковым острием, размер 11 или 14, такие же, как у Organ 15x1SP и Schmetz 130/705H-S, эластичные иглы, предотвращающие пропуск
Organ 15x1SP HAx1SP 100 хромированных игл с острием или закругленным концом, размеры 11-12-14, размер 14 Рекомендуется для оверлоков, меньшее отклонение иглы!
Organ 190R PD Коробка из 100 игл Perfect Durability с титановым покрытием для промышленных швейных машин Pfaff, Durkopp-Adler, Brother 612 и Juki Pocketwelt
Janome 14- 200135001 Иглы для швейных машин 15×1, размер 11-14, 5 шт. в упаковке
Janome 48- 200346007, упаковка из 5 игл с синим наконечником, размер 11 Emb.
Игла для органов 5117075BL Иглы для вышивания с защитой от клея 75/11, кардочесальные, 5 карат
OESD Organ #6684 10PK Титановые иглы для домашней вышивальной машины Острые иглы sz75/11 для систем игл 15×1, HAx1, 130/705H, SY2020, SY2031, 206×15, PFx130
Organ #6685 Titanium 10PK Иглы для вышивальной машины с острым концом, размер 12/80 для 15×1, HAx1, 130/705H, SY2020, SY2031, 206×15, PFx130
Organ 6686 Обычные иглы для швейных машин с титановым покрытием для вышивания 15×1 HAx1 Sharps 14/90 100 шт.
Орган 6688 Титановый наконечник для вышивки, размер 80/12 10 шт.
Орган 6692 Иглы для вышивальных машин 15×1 HAx1 Острые наконечники 80/12 10 шт.
Орган 6697 Вышивальные иглы с шариковым острием HAx1 15×1 STBP Размер 90/14, 10 ПК
Иглы для органов 6819-12 Плоский стержень 15×1, стандартное острие, размер 80/12
Орган 6831-11, 15x1ST Иглы для домашней вышивальной машины Шариковый наконечник 11/75BP 10 шт/уп
Иглы для органов 6831-14 с плоским стержнем HAx130EBBR размер 90/14
Орган 6832-11 Вышивка органа 11/75 10 шт/уп
Орган 6832-12 Иглы для органов Вышивание 12/80 10 шт/уп
Organ HAx1SP 15x1SP, размер 14, хромированные иглы Сергера, шариковое острие, 10 шт. , упаковка из 10 шт.
Иглы оверлока Organ DCx1 (81×1) с круглым хвостовиком Коробка из 100 шт. для Babylock BL318-436 Janome, Mammylock, Juki, Pfaff, Pinnock, Riccar, Simplicity, Industrial
Organ DCx1F 100 с плоским стержнем, более короткие иглы оверлока, хром, размер 14 Рекомендуется для старых машин Babylock BL80-5380D, Pfaff 603, Simplicity SL600-890
Organ DPx16NW 135x16NW Узкое клиновидное острие 100 игл для кожи
Organ HAx130N PD Увеличенный верхний стежок с титановым покрытием 100 игл (как у Schmetz) размера 12, 14 или 16, безупречная прочность Срок службы до 6 раз дольше
Organ 15x1ST HAx1ST SAEMB7511 100 шт. , хромированные иглы для вышивания с плоским стержнем и большим ушком для бытовых машин, розничный магазин
Organ HAx1 15×1 130R, размер 65/9-тонкие хромированные иглы, 10 шт. для бытовых швейных машин
Organ HAx1 15×1 130R, 130/705H Размер 75/11 Хромированные стандартные иглы для бытовых швейных машин, упаковка из 10
Organ HAx1 15×1 130R, размер 70/10, хромированные иглы, 10 шт. для бытовых швейных машин
Organ HAx1 15×1 130R, размер 80/12 Хромированные иглы, 10 шт. для бытовых швейных машин
Organ HAx1 15×1 130R, размер 90/14, хромированные иглы, 10 шт.
Organ HAx1 15×1 130R, размер 100/16, для джинсовой ткани, хромированные иглы, 10 шт., для бытовых швейных машин
Organ HAx1 15×1 130R, размер 110/18 – Хромированные иглы для обивки, 10 шт.
Organ HAx1 15×1 130R, размер 125/20, хромированные иглы, 10 шт.
Organ 100 HAx130EB/BR Хромированные иглы с плоским стержнем для всех вышивальных машин Brother Babylock, а не только многоигольных, размер PR 11/75 Самый популярный
Organ HAx130EB/BR Хромированная пластина 100 игл, лучшая для всех одноигольных и многоигольных вышивальных машин Brother Babylock Не только PR, размер 11/75 Рекомендуется
Organ HAx130EBBR Размер 75/11 10 шт. Хромированные иглы для всех вышивальных машин Brother и Babylock, моделей с одной и несколькими иглами, а не только PR’s
Organ HAx130N Большое отверстие для верхней строчки 100 хромированных игл, размеры 12, 14, 16, как у Schmetz 130/705H-TOP-#C
Organ HAx130SPI Коробка из 100 хромированных игл Microtex для швейных машин
Organ 15x1ST HAx1ST 100 Хромированные иглы для вышивания с большим ушком Увеличенное ушко, только онлайн, хвостовик с плоской задней частью для одно- и многоигольных домашних швейных машин
Organ HLx5 100 хромированные промышленные иглы с плоским стержнем, размер 20 острий только для игл 15×1 HAx1 для бытовых швейных машин
Organ LWx6T 29-34 изогнутые иглы с плоским стержнем 50 игл для потайных стежков 6 размеров 8/60-18/110
Organ NDLKIT-FL-A 200 Иглы для швейных машин 15×1 BP PD ST Набор пробоотборников
Игла для органов ORG5105-080 Универсальная 80/12 кардочесальная/5 игл
Игла для органов ORG5105-090 Универсальная 90/14 кардочесальная/5 игл
Игла для органов ORG5205-070 Шариковая игла 70/10 Кардочесальная/5 игл
Игла для органов ORG5205-080 Шариковая, 80/12 кардочесальная/5 игл
Organ ORG5205-090 Игла Organ Шариковая 90/14 Кард/5 игл
Organ ORG5470-000 Набор игл для вышивания органов Кардочесальные/5 игл, 3-75/11, 2-90/14
Игла Organ ORG5600-090 Игла Organ Top Stitch 90/14 Carded/5 игл
Organ HAx1 15x1DE Коробка из 100 джинсовых игл с усиленным лезвием, размер 14, 16 или 18 на выбор
Organ LWx5T 251LG 50 игл, выберите 1 размер от 8/60 до 18/110 для машин потайного стежка производства Японии и Тайваня
Правило для квилтинга QR-COT-L Большой размер напальчников 10 шт. в упаковке, помогает удерживать швейные или ручные иглы между пальцами
Правило для квилтинга QR-COT-M Напальчники, средние, 10 шт./уп., помогают лучше держать иглы
Organ HAx1SP 15x1SP, 10 хромированных острых игл для оверлока, выберите размер 11 или 14 для оверлочных и распошивальных игл, 10 шт. в упаковке
Изогнутые иглы для машин потайных стежков, 50 шт. в упаковке, 10 упаковок по 5 шт., выберите один из 5 размеров 2, 2,5, 3, 3,5 или 4, бренд, модель, система игл для потайных стежков
Organ LWx6T 29-34 изогнутая плоская ножка 50 игл для потайных стежков, выберите один размер
Organ HAx1SP 15x1SP 100 хромированных игл, острые или закругленные, один размер 11, 12 или 14
Organ Обычные иглы для швейных машин для дома и промышленности, коробка по 1000 штук, 10 коробок по 100 штук, указать марку машины, название, модель, номер системы игл, 1 размер
Organ 15x1PD HAx1PD 100 Perfect Durability Иглы с титановым покрытием, PD Perfect Durability служат в 3 раза дольше
Organ HAx1 15X1 130R 100 хромированные иглы с плоским стержнем для бытовых швейных машин, выберите острое или закругленное острие, выберите размер № 9-20
Organ 15×2 HAx2 100 игл Wedge Point 15×1 130LR Плоский стержень для шитья кожи и винила на домашних переносных машинах
Organ 16x2TRI Треугольные иглы для кожи 100 для швейных машин Singer Pfaff 16×1: 15 15K 16 16K 17SV 1919КСВ 22-1 32 33 44-1 44-22 44К 56
OESD Organ 6687 Титановые иглы с закругленным острием 15×1 HAx1 размер 75/11, 10 шт.
Organ HLx5 100 Хромированные промышленные иглы для тяжелых материалов с плоским стержнем Выберите размер 9-18 для иглы 15×1 HAx1 Бытовые швейные машины
Organ HLx5PD 100 Иглы промышленного типа с титановым покрытием, плоский стержень для тяжелых материалов, размер 15×1 HAx1 9-18 для бытовых швейных машин, колодка в 3 раза длиннее
Organ ELx705 (SY2922), как у Schmetz, 100 хромированных игл для оверлока, размеры 11, 12 или 14, с плоским стержнем для портативных оверлочных машин
Иглы Schmetz 206×13 с плоским стержнем A100 Размер 14 для Singer 206 306K 306W 319K 319W 320-Только для США
Иглы Schmetz 206×13 с плоским стержнем 100 Размер 80/12 для Singer 206 306K 306W 319K 319W 320-Только для США
Иглы с металлическими нитками Schmetz 130MET Metallica для домашних швейных машин, 100 шт. в упаковке
Оверлок Schmetz S1740 Schmetz BLX1 Размеры в ассортименте 11-14
Schmetz S1773 Крыловидные иглы с двойной мережкой, 1 упаковка, размер 2,5/100 для шитья семейных реликвий
Schmetz S1788 Schmetz 3 Набор двойных двойных игл шириной 1,6 мм, размер 10/70, 2,0 мм x 12/80 и 3,0 мм x 14/90 Верхний шов, декоративный, защипы
Вышивальная машина Schmetz 130/705H-E-90 Red Band Коробка игл A100 90/14 Самый популярный размер
Schmetz 130705H-J Jeans Denim Жесткий вал 100 универсальных игл для швейных машин, размер на выбор: 90/14 100/16 110/18
Коробка игл для квилтинга Schmetz NS130/705H-Q-75 размера A100 75/11, самый популярный размер для стачивания стеганых одеял
Schmetz S-1726 130/705H-SUK Шариковая ручка из трикотажа, 5 шт. , размер 14/90, спицы для трикотажа
Schmetz S1790 Иглы для швейных машин с быстрой самозаправкой, 5 шт., размер 12/80, ранее известные как иглы для инвалидов
Универсальные иглы для швейных машин Schmetz S1709, 5 шт., размер 12/80
Шариковые иглы Schmetz S1714, 5 шт., размер 12/80
Иглы для машинной вышивки Schmetz S1720, 5 шт. в упаковке, размер 14/90, 130/705H-E, большое ушко
Иглы для растяжки Schmetz S1722, 5 шт. , размер 11/75
Шариковые иглы Schmetz S1727, 5 шт., размер 10/70
Иглы для квилтинга Schmetz S1735, 5 шт., размер 11/75
Иглы для вышивания Schmetz S1745, 5 шт., размер 11, рекомендуется для домашних вышивальных машин
Металлические иглы Schmetz S1752, 5 шт., размер 14/90
Schmetz S1770 130/705 H ZWI Универсальная двойная двойная игла 3,0 мм, размер 90/14, идеальна для шитья двойными рядами стежков на швейных машинах зигзагом 5 мм
Schmetz S1771 Универсальный датчик с двумя иглами, ширина 4,0 мм, размер 16/100, 130/705H-ZWI для строчки сверху, декоративного зигзага и защипов
Schmetz S1772 Крылообразные иглы для мережки, 1 упаковка, размер 16/100 для шитья семейных реликвий
Иглы для кожи Schmetz S1786 130/705H-L Wedge Point, 5 шт. , размер 18/110
Singer 2020-100B-16 Красная лента 100 иглы с острым концом для домашней швейной машины
Singer 2045-100B11BP Yellow Band 100 Иглы для швейных машин, размер 75/11
Singer 2045-100B14BP Yellow Band 100 Иглы для швейных машин, размер 90/14
Singer 2045-100B-16 BP Иглы для швейных машин с желтой лентой, упаковка по 100 шт., размер 16
Dritz D812 3 пробирки для хранения до 20 игл, с этикетками
Dritz D253 Машина для введения иглы и нитевдевателя
Dritz D253 Устройство для введения иглы и устройство для заправки иглы – упаковка из 3 шт.
Janome 49, 200347008 Нитевдеватель для всех швейных машин
Удивительный (как у Janome, Elna) нитевдеватель № 9100 в трубке, проталкивает петлю нити через переднюю часть игольного ушка для шитья, вышивания, оверлока

Лучшие иглы для швейных машин для надежных стежков — ARTnews.com

Швейные машины — прекрасный инструмент для создания моды, изготовления предметов для дома, таких как шторы, починка одежды и производство изделий из волокна. Высококачественные иглы для швейных машин гарантируют, что ваша машина будет работать наилучшим образом. Правильная игла работает равномерно, не заедает и не создает потеков на ткани, легко и быстро скользит по слоям ткани, обеспечивая точные и потрясающие результаты. Иглы для швейных машин бывают разной толщины. Те, что обозначены 70/10, самые тонкие и лучше всего подходят для шитья легких тканей, таких как шелк; Иглы 80/11 лучше всего подходят для тканей средней плотности, таких как хлопок; и 9Иглы 0/14 лучше всего подходят для средних и тяжелых тканей. Иглы с маркировкой 100/16 идеально подходят для тяжелых тканей, таких как джинсовая ткань, а иглы с маркировкой 110/18 очень толстые и лучше всего подходят для самых тяжелых тканей, таких как обивка. Просмотрите наши обзоры лучших игл, чтобы выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.

1. Универсальные машинные иглы Euro-Notions

Квилтеры, модные дизайнеры и рукодельницы используют иглы для швейных машин Schmetz для выполнения своих обычных швейных задач. Этот набор содержит основные спицы Schmetz: 70/10, 80/11 и 9.0/14. Кончики игл слегка закруглены, что позволяет использовать их на ткани и трикотаже. Они легко скользят по всем типам текстиля, обеспечивая точную и четкую строчку. Их нелегко согнуть или сломать: нет ничего необычного в том, что они служат годами. Они совместимы с большинством швейных машин.

Купить: Универсальные иглы для машин Euro-Notions $6,38

Купить

2. Иглы для тяжелых машин Singer

Усиленные иглы Singer размера 110/18 отлично подходят для шитья тяжелых материалов, таких как джинсовая ткань, драпировка, шерсть, вельвет, холст и винил. Их кончики очень острые, они эффективно пробивают толстые слои ткани без заеданий, разрывов и комков. Сверхмощные иглы идеально подходят для шитья толстых холщовых мешков, добавления молний к пальто и шитья палаток, но они не предназначены для обычного использования и могут оставить дыры в тонкой или средней ткани. Эти иглы совместимы с большинством швейных машин. Концы иголок серые, для легкого распознавания.

Купить: Singer Heavy Duty Machine Needles $7,98

Купить

3. Иглы для органов

Педагоги полагаются на прочные, высокопроизводительные иглы при обучении начинающих основам машинного шитья. Надежные и доступные по цене, особенно в этом наборе из 10 упаковок по 10 игл в каждой, иглы Organ идеально подходят для классных комнат и художественных центров с ограниченным бюджетом. Эти иглы 80/12 имеют слегка закругленное острие и идеально подходят для тканей средней плотности, таких как хлопок и полиэстер. Они также хорошо работают на деликатных и более толстых тканях: не сбиваются в комки, не заедают и не пропускают стежки. Иглы для органов производятся компанией Brother и лучше всего работают с машинами Brother, но они также хорошо работают и с большинством других машин.

Купить: Иглы для органов $12,25

Купить

4. Иглы для отстрочки Superior Thread

Если вы любите стегать на швейных машинах, вам подойдут иглы Superior Threads 100/16. Они предназначены для толстых слоев ткани, а внешняя сторона каждой иглы покрыта нитридом титана для шитья без трения, благодаря чему они служат в шесть-восемь раз дольше, чем обычно. Иглы имеют удлиненное ушко для более тяжелых нитей, таких как нитки для квилтинга и обивки, и острый конец для скольжения через слои ткани.

Призначення робочих органів швейної машини: Основні робочі органи швейної машини, їхнє призначення

Робочі деталі швейної машини — Електронний засіб навчального призначення

Функції
основних робочих деталей

Для
виконання човникового стібка в кожній швейній машині є наступні типові робочі
органи: голка,  човник,  ниткопритягач,  зубчата  рейка, притискна лапка, голкова
пластина, регулятор натягу голкової нитки, регулятор натягу човникової нитки,
регулятор довжини стібка і важіль реверсу матеріалу.

Перші
чотири робочих органа відносяться до стібкоутворюючих і розглядаються при
побудові циклограми роботи машини, тому що їх положення залежить від кута
повороту головного валу. Інші забезпечують якість утворення човникових стібків і
швів і регулювання їх параметрів, а їх положення не залежить від  кута  повороту  головного  валу  машини,  тому  що 
відсутні  кінематичні зв’язки
з головним валом .

 

 

Рис. 1 Машинна голка

 

Функції голки (рис.1):   —
проколювання матеріалів;


проведення крізь матеріали голкової нитки;


утворення петлі-напуску;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків човнику,
ниткопритягачу і зубчатій рейці.

Рис.2
Човник

 

Функції
човника (рис.2):


захоплення петлі-напуску;


розширення петлі-напуску;

-обведення
петлі-напуску навколо шпулетримача зі шпулькою з човниковою ниткою і шпульним
ковпачком;


утримання хвостовиком накладної пластини зкинутої з носика човника петлі; 


переплетення голкової і човникової ниток для утворення вузлика;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків ниткопритягачу
і зубчатій рейці.

 

Рис.3
Ниткопритягач

 

Функції
ниткопритягача є (рис.3):


подача нитки голці при її русі в матеріалі до моменту утворення петлі-напуску;


подача нитки човнику від моменту захоплення носиком петлі-напуску до моменту
максимального розширення петлі-напуску;


вибирання голкової нитки із човникового пристрою і змотування човникової нитки
зі шпульки;


затягування стібка і змотування голкової нитку з бобіни або котушки;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків зубчатої
рейці.

Рис.4
Зубчаста рейка

 

Функції
зубчатої рейки (рис.4):


переміщення матеріалу на задану довжину стібка із зупинкою при знаходженні голки
в матеріалі;


регулювання довжини стібка;

реверс
матеріалу для виконання закріпок на початку і в  кінці шва;


делегування   (передача)  згідно з циклограмою роботи машини
виконаних  обов’язків голці,
притискній лапці голкової пластини.

 

Рис.5
Шарнірна лапка

 

Функції
притискної лапки (рис.5):


забезпечення кінематичного зв’язку в системі: зубчата рейка – матеріал – підошва
притискної лапки при переміщенні матеріалу на задану довжину стібка і в
системі:  зубчата рейка – матеріал –
голкова пластина при вистою матеріалу;                                  


делегування   (передача)
функцій педалі фрикціону і головному валу на початок процесу шиття при
знаходженні притискної лапки в нижньому положенні;


втиснення мікрооб’єму текстильного матеріалу до зубчатої рейки на фазі
переміщення (волочіння) матеріалу при знаходженні голки над матеріалом;

—  делегування   (передача) функцій головному валу,
а значить всім стібкоутворюючим робочим органам на закінчення процесу шиття при
знаходженні притискної лапки в верхньому положенні.

 Призначення
голкової пластини:


утримання  матеріалу  під  притискною  лапкою  при  знаходженні  голки над матеріалом і в матеріалі і
наявності в голкової пластині круглого отвору, скрізь центр якого   проходить вісь голки;


розділення траєкторії вершин зубців зубчатої рейки на робочу і холосту

за
рахунок наявності в голкової пластині подовжніх прорізів для проходження
зубчатої рейки;


делегування   (передача)
притискної лапки і зубчатої рейки необхідної умови переміщення матеріалу при
знаходженні голки над матеріалом і умови вистою матеріалу при знаходженні голки
в матеріалі.

Призначення
регулятору натягу голкової нитки, регулятору натягу човникової нитки, регулятору
довжини стібка і важеля реверсу матеріалу випливають з їх назви.

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

Для
закріплення та перевірки вивченої теми виконайте онлайн-тест.

Тест
для самоконтролю

 

1. Робоча деталь швейної машини, яка притискає матеріал до голкової пластини та рейки і сприяє переміщенню матеріалу:

лапка;
човник;
ниткопритягач;
голка.

2. Робоча деталь швейної машини, яка проводить нитку крізь товщу матеріалу:

голка;
рейка;
човник;
ниткопритягач.

3. Робоча деталь швейної машини, яка подає нитку голці, човнику та затягує стібок після переплетення ниток у строчці:

голка;
човник;
ниткопритягач;
лапка.

4. Ниткопритягач здійснює рухи:

коливальні;
обертові;
зворотньо-поступальні;
пунктирні.

5.Робоча деталь швейної машини, яка здійснює переплетення ниток у строчці:

голка
ниткопритягач
човник
лапка
рейка

6. Робоча деталь швейної машини, яка переміщує матеріал на довжину стібка:

ниткопритягач
човник
лапка
рейка
голка

7.Яка з деталей не відноситься до стібкоутворюючих?

голка
човник
ниткопритягач
рейка
лапка

8.Призначення голкової пластини:

делегування (передача) функцій педалі фрикціону і головному валу на початок процесу шиття при знаходженні притискної лапки в нижньому положенні;
переміщення матеріалу на задану довжину стібка із зупинкою при знаходженні голки в матеріалі;
подача нитки голці при її русі в матеріалі до моменту утворення петлі-напуску;
утримання матеріалу під притискною лапкою при знаходженні голки над матеріалом і в матеріалі і наявності в голкової пластині круглого отвору, скрізь центр якого проходить вісь голки

9. Яка деталь виконує втиснення мікрооб’єму текстильного матеріалу до зубчатої рейки на фазі переміщення (волочіння) матеріалу при знаходженні голки над матеріалом?

лапка
голка
рейка
човник

10.Яка деталь виконує вибирання голкової нитки із човникового пристрою і змотування човникової нитки зі шпульки?

голка
човник
рейка
ниткопритягач

МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ШВЕЙНА МАШИНА

Тема: МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ШВЕЙНА МАШИНА

Мета:

 • навчальна: забезпечити засвоєння учнями понять «машина», «ме­ханізм», знань про основні види механізмів, їх призначення, технічні характеристики механізмів передачі й перетворення руху та їх засто­сування в швейній машині; формувати вміння визначати ведучу та ве­дену деталі в механізмі та його передатне число;
 • розвивальна: сприяти розвиткові інтересу до техніки, розширювати технічний кругозір;
 • виховна: виховувати спостережливість, увагу, дбайливе ставлення до пристроїв.

Обладнання, матеріали та наочність: швейні машини з ручним, ніжним та електричним приводами, моделі зубчастої та ремінної передач,

Об’єкт праці: моделі зубчастої та ремінної передач із деталей конструкто­ра, зразки рознімних та нерознімних з’єднань деталей, завдання для перевірки знань учнів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 • Перевірка наявності учнів; підготовленості їх до уроку, наяв­ності робочого одягу.
 • Створення позитивного емоційного настрою учнів.

Учитель заздалегідь записує на дошці прислівя: «Знанняце скарб, а вміння вчитисьключ до нього».

Учитель. Діти, прочитайте, будь ласка, прислів’я, записане на дошці, та скажіть, як ви його розумієте. (Учні пояснюють зміст прислівя, після чого вчитель висловлює своє побажання. )

Бажаю всім вам, любі діти,

Чудовий скарб оцей дістати,

А потім ключиком надійним

 Його постійно відмикати!

II.ВИЯВЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Учитель. Зараз слушна нагода «відімкнути скарб» — знання, які ви здобули на попередніх уроках. Вам потрібно виконати тестові завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Про­цес виготовлення вишитого виробу» (див. додаток 7).

III.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Замість теми уроку на дошці нарисовані закриті цифрами клі­тинки. Учитель пропонує учням гру «Поле чудес», у якій потрібно дати відповіді на запитання за раніше вивченим матеріалом, ско­риставшись життєвим досвідом. Учень обирає номер (наприклад 2) та отримує запитання під цим номером (Широке поле простели­лось, а люди в нього одяглись.) Якщо учень дає правильну відпо­відь: «Тканина», то відкривають букву під № 2 (А) та всі інші букви А в цьому слові (в цьому випадку під № 6).

1

2

3

4

5

6

М

А

Ш

И

Н

А

 1. Ніде не купиш,

На вагах не зважиш.

Сам здобуваєш,

У комору складаєш.

 

(Знання)

 1. Широке поле простелилось,

                                 А люди в нього одяглись.

(Тканина)

 1. От загадка, так загадка:

                                   Де проїду — стане гладко,

                                   Тільки пальцем не торкай,

Обпечешся, так і знай!

(Праска)

 1. Одна голова, а сто оченят.

(Наперсток)

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Чи є щось спільне між поняттями машина та вишивання?

(У сучасних виробах можливе поєднання ручної та машинної вишив­ки. Майстринівишивальниці працюють на вишивальних машинах або вручну.)

У нашій країні працює багато різних машин. Більшість машин складається із механізмів. Машини використовують для виконання

певних дій із метою зменшення навантаження на людину або по­вної заміни людини під час виконання конкретного завдання, вони є основою для підвищення продуктивності праці. Чим краще зна­тиме техніку людина, тим активнішою буде її участь у виробництві, тим більше зробить вона для суспільства.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

Учитель. Одним із видів машин, що використовуються у до­машніх умовах, є побутові швейні машини, тому доречно продо­вжити знайомство з машинами на прикладі швейної машини. Тема уроку — «Машини і механізми. Швейна машина».

VI.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. «Що таке машина?»

 Машина (від лат.— «при­стрій», «засіб», «знаряддя») — технічний об’єкт, який склада­ється із взаємопов’язаних функціональних частин (деталей, вузлів, пристроїв, механізмів та ін.), що використовує енергію для виконання покладених на нього функцій. Традиційно під машиною розуміють технічну систему, яка виконує або допома­гає у виконанні якогось виду роботи.

Проста машина — механізм, який перетворює напрям або вели­чину сили без споживання енергії. Спочатку машину класифікува­ли як пристрій, що мав рухомі частини і служив для перетворення механічної енергії.

Проте з появою і розвитком електроніки з’явились технічні об’єкти без рухомих частин, наприклад — електронна обчислюваль­на машина. Одним із різновидів машин є побутові швейні машини. Використовують їх у домашніх умовах.

 

Побутова швейна машина складається з платформи і рукава.

На платформі розміщені засувна та голкова пластинки, зубчаста рейка і регулятор зубчастої рейки. Внизу платформи розміщені ме­ханізми, з’єднані з механізмами рукава. Усі вони переміщують тка­нину й утворюють строчку.

На платформі ліва частина рукава називається головкою, пра­ва — стояком.

 

Рис. 46. Види швейних машин б) електричний привід в) ніжний привід

 

Швейні побутові машини поділяють на три види: з ручним, ніж­ним і електричним приводом.

Машинна строчка утворюється в результаті злагодженої робо­ти всіх органів швейної машини, що забезпечується відповідними механізмами. Під час роботи відбувається передача й перетворення обертового руху, тому ці механізми називають механізмами пере­дачі та перетворення руху.

Механізм — це система з’єднаних між собою деталей, призна­чених для виконання цілеспрямованих рухів, для передання та перетворення руху від одних деталей до інших. Механізми склада­ються з деталей. Простою деталлю називають виріб, виготовлений з одного куска матеріалу (наприклад, гвинт, болт, гайка, колесо та ін.). В окремих механізмах є такі деталі, які складаються з кількох простих (наприклад, кулькопідшипник або ланцюг для велосипеда).

У процесі створення різних машин і механізмів деталі з’єднують різними способами. Одні деталі з’єднують нерухомо, другі — так, щоб їх можна було розібрати і скласти, а треті — так, щоб вони мо­гли вільно рухатись одна відносно одної.

З’єднання деталей залежно від призначення можуть бути рухо­мими й нерухомими.

Щоб отримати нерознімні з’єднання, застосовують паяння, га­ряче запресування, газове або електричне зварювання, склеювання.

Рознімні з’єднання, як правило, виконують за допомогою дета­лей з різьбою (болтів, гвинтів, гайок, шпильок тощо). Такі з’єднання називають різьбовими. Рознімні з’єднання, які утворюють за допо­могою штифтів (циліндричних або конічних стержнів), називають штифтовими. Зубчасті колеса, шківи на валу часто кріплять шпон­кою, що входить і в тіло вала машини, і в з’єднувану з ним деталь. Таке з’єднання називають шпонковим. Застосовують також інші типи рознімних з’єднань, наприклад шліцьові, у яких виступи на одній деталі входять в пази другої.

Деталі механізмів здійснюють різні види рухів: обертальний (вали, вісі, шківи, зубчасті колеса) і поступальний (поршні, повзун­ки). Деталі, які передають рух, називають ведучими, а деталі, які сприймають цей рух, називають веденими. У різноманітних меха­нізмах широко використовується обертальний рух. Цей рух можна передавати з ведучої деталі на ведену за допомогою з’єднань, які на­зивають передачами.

Рис. 48. Види передач

 

Типові передачі обертального руху: пасова (г), зубчаста (б, в) та фрикційні передачі (а) (рис. 48).

За допомогою передач знижують або підвищують частоту обер­тання, перетворюють обертальний рух на поступальний, і навпаки, змінюють напрям руху. Передачі є тертям (пасові г), фрикційні а), передачі з зачепленням (зубчасті б), черв’ячні в), ланцюгові д), гвин­тові е) та інші (див рис. 48).

Механізми передач характеризуються передаточним числом, яке визначається відношенням числа обертів ведучого валу до числа обертів веденого валу. Якщо передача руху здійснюється кількома передачами, то незалежно від їх типу загальне передаточне число визначається добутком окремих передаточних чисел.

Рис. 49. Пасова передача.

1 — ведучий шків; 2 — приводний пас; 3 — ведений шків

 

Пасова (ремінна) передача передає обертальний рух за допомо­гою пасу (ременя), надітого на шківи.

Вона складається з ведучого валу, ведучого шківа 1, приводного пасу (ременя) 2, веденого шківа 3, веденого валу.

У побутових швейних машинах пасова (ремінна) передача засто­совується в ніжному та електричному приводах.

Рис. 50. Пасова передача в електричному приводі

 

 

Зубчаста передача є найпоширенішою серед механічних пере­дач. Тут зусилля від ведучого валу до веденого передаються через зубчасті колеса (шестерні).

 

Ведучі й ведені елементи пасової та зубчастої передач завжди перебувають у певній залежності один від одного. Ця залежність характеризується передаточним числом (и), яке можна визначати за формулою:

де п1 — частота обертання (кількість обертів за секунду) ведучого вала;

п2 — частота обертання (кількість обертів за секунду) веденого вала.

 

Передаточне число пасової (ремінної) передачі залежить від спів­відношення діаметрів шківів і виражається формулою:

 

 

Методична порада. Для кращого засвоєння учнями знань учитель демон­струє дві моделі пасової (ремінної) передачі: одну — зі шківами однакового діа­метра, другу — зі шківами різних діаметрів. За позначеними рисками на шківах обох моделей учні спостерігають під час обертання ведучих шківів за швидкістю обертання ведених. Вони мають переконатися, що шків меншого діаметра завжди обертатиметься швидше, ніж такий самий шків більшого діаметра.

Рис. 53. Пасові передачі. а) зі шківами однакового діаметру; б) зі шківами різних діаметрів

 

Учитель. Передаточне число зубчастої передачі також мож­на визначити за кількістю зубців ведучого та веденого коліс за формулою:

 

де 21 і 22 — кількість зубців відповідно ведучого та веденого коліс передач.

Методична порада. Для наочності можна використати моделі зубчастих передач. В одній моделі кількість зубців ведучого та веденого коліс має бути однаковою, у другій — кількість зубців ведучого колеса удвічі більша, ніж у веденого. За позначеними рисками обох моделей учні спостерігають під час обертання ведучих коліс за швидкістю ведених. Результати зіставлення підтверджують формулу, оскільки ведене колесо моделі з однаковою кількі­стю зубців обертається зі швидкістю, яка дорівнює швидкості ведучого коле­са, а швидкість обертання веденого колеса другої моделі удвічі більша, ніж ведучого.

Фізкультхвилинка

Початкове положення: всі сидять; учитель, заплющивши очі (краще відвернувшись), задає класу число — і викидає над головою відповідну кількість пальців (якщо число більше п’яти, знадоблять­ся обидві руки (це зауваження не для математиків).

Потім він вимовляє: «Раз-два-три! Замри!» — розплющує очі (повертається до учнів). У класі має стояти рівно стільки учнів, скільки пальців їм було пред’явлено. Під час виконання ігрового за­вдання кожному з учнів доводиться швидко зорієнтуватися: якщо кількість менше заданої — схопитися самому; якщо ж більша — то миттєво сісти.

Родзинка цієї вправи — у своєрідній мобілізації всіх учасників.

Учитель. Механізми передач передають обертальний рух, змі­нюючи лише швидкість і напрям обертального руху.

Механізми перетворення руху змінюють швидкість, напрям і вид руху. Найпоширенішими механізмами перетворення руху є гвинтові, рейкові, кулачкові, кривошипно-шатунні.

Гвинтовий механізм перетворює обертальний рух гвинта на по­ступальний рух гайки.

Гвинтовий механізм застосовують для перетворення оберталь­ного руху на поступальний із метою збільшення зусилля. Оберта­ючи гвинт, до ручки воротка прикладають певне зусилля. На гай­ці, що пересувається вздовж гвинта, внаслідок його вгвинчування або вигвинчування зусилля багатократно зростає. Завдяки цій властивості гвинтовий механізм часто застосовують там, де треба значно збільшити зусилля, наприклад у лещатах, домкратах, пре­сах тощо.

Рис. 54. Гвинтовий механізм

 

Рис. 55. Рейковий механізм перетворення руху колеса на поступальний рух рейки і навпаки

 

Кривошипно-шатунний механізм призначений для перетворен­ня зворотно-поступального руху на обертальний і навпаки. У швей­ній машині його застосовують у механізмі голки.

Рис. 56. Кривошипно-шатунний механізм

 

Кулачковий механізм призначений для перетворення оберталь­ного руху на складний повторювальний, що відбувається за певним заданим циклом. У швейній машині його застосовують у вузлі вер­тикального переміщення механізму, що протягує тканину, та меха­нізмі ниткопритягувача.

VII.ОСМИСЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Робота з робочими зошитами для учнів

Завдання. Визначити загальне передаточне число пасової (ре­мінної) та зубчастої передач, якщо діаметри шківів Б1 = 150 мм, Б2 = 250 мм, а кількість зубців шестерень 21 = 30, 22 = 36.

Матриця гри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Гра «Хрестики-нулики»

Клас ділиться на ланки, які готуються до гри «Хрестики-нулики».

 

Питання до гри

 1. Що називають механізмом?
 2. У чому полягає відмінність між механізмом передавання руху і механізмом перетворення руху?
 3. Як називають деталь, що передає рух?
 4. Як називають деталь, що сприймає рух?
 5. Які ви знаєте механізми передавання і перетворення руху в шкільних майстернях?
 6. До якого типу механізмів належить привід ніжної швейної ма­шинки?
 7. Назвіть механізм перетворення руху, який широко застосовують у домашніх умовах.
 8. Яку передачу застосовують у вашому велосипеді?
 9. Яку передачу застосовують під час намотування нитки на шпульку?

VIII.ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК

ПРАКТИЧНА РОБОТА «ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА ЗУБЧАСТОЇ ТА РЕМІННОЇ ПЕРЕДАЧІ»

 1. Аналіз завдань практичної роботи

Визначити передаточне число та обрати правильну відповідь із запропонованих. (Роботу виконують за двома варіантами.)

 1. Забезпечення необхідними матеріалами
 2. Самостійне виконання завдань практичної роботи за картками
 3. Контроль учителя з метою виявлення недоліків у знаннях та вміннях учнів
 4. Самоконтроль та взаємоконтроль учнів
 5. Підбиття підсумків практичної роботи

IX.РЕФЛЕКСІЯ

 • Сьогодні я на уроці дізнався…
 • Найскладнішим для мене було…
 • Найбільше мені сподобалось…

X.МОТИВАЦІЯ ОЦІНОК ЗА УРОК, ВИСТАВЛЕННЯ ЇХ У ЖУРНАЛ, ЩОДЕННИКИ

XI.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Навести приклади застосування механізмів передачі та перетво­рення руху в побутовій техніці.
 • Випереджувальне завдання: серед побутових речей визначити комбіновані вироби.

  XII.ПРИБИРАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

Визначення передаточного числа зубчастої та ремінної передачі

1-й варіант

 

                               2 варіант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЗ ІСТОРІЇ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ

Перші спроби винайти швейну машину належать до другої по­ловини XVIII ст.

Найпростіші машинки з’явилися тільки наприкінці XVIII ст. 1735 р. в Англії винахіднику Вейзенталю було видано патент на швейну машину, яка копіювала утворення стібка вручну (машина однониточна ланцюжкового стібка).

1790 р. патент на швейну машину для пошиття чобіт одержав англієць Т. Сент. Машині надавали руху рукою, причому вручну під голкою переміщувались заготівки чобіт.

1830 р. французький кравець Бартелемі Тімоньє створює швей­ну машину, де колесо оберталося за допомогою педалі. Колесо підні­мало та опускало голку. Машинка робила до 200 стібків за хвилину, а кравець — до 30. Кравці побоювались втратити роботу, і розлю­чений натовп знищив усі 80 швейних машин, які були зроблені за моделлю Тімоньє для роботи у майстернях.

1845 р. у США інженер Еліас Хоу теж винайшов швейну маши­ну — першу машину човникового стібка. Вона була дуже недоско­налою: тканину під час шиття на ній укріплювали вертикально, наколюючи на шпильки, переміщувалась вона тільки у прямому напрямку завдяки спеціальній стрічці, а човник, схожий на човник ткацького верстата, робив зворотно — поступальні рухи. Швидкість роботи — 300 стібків за хвилину. Через фінансові складності Хоу змушений був продати свій винахід за дуже низькою ціною.

Рис. 57. Схема утворення човникового стібка

 

Наступні винахідники вдосконалювали швейну машину. У пер­ших машинках А. Вільсона, І. Гіббса, І. Зінгера голка рухалася вертикально, а тканина, притиснута лапкою, розміщувалася на горизонтальній платформі. 1851 р. американець І. Зінгер організу­вав велике виробництво швейних машин. Проблема пошиття одягу була розв’язана.

У дореволюційній Росії не було свого виробництва швейних ма­шин, їх привозили з Англії та Німеччини. 1923 р. у підмосковному Подільську американська фірма «Зінгер» організувала складаль­ну майстерню, у якій машини складали з деталей, завезених з-за кордону.

Процес виготовлення виробів на швейних підприємствах скла­дається з трьох етапів. У цеху розкроювання є машини для насти­лання тканин. Стрічкові різальні машини та електророзкроювальні машини розкроюють деталі виробу. А у швейному цеху проводять пошиття виробу. Сучасне швейне виробництво характеризується високим рівнем техніки, технології та організації виробництва, наявністю спеціалізованих підприємств. Для виготовлення якіс­них виробів застосовують швидкісні швейні машини, які дозво­ляють виконувати близько 5000 стібків за хвилину. Усі швейні машини різноманітні за зовнішнім виглядом, за конструкцією, за призначенням.

На швейних підприємствах існує така класифікація швейних машин:

 • технологічна;
 • заводська;
 • за ступенем механізації та автоматизації;
 • за призначенням.

Технологічна класифікація передбачає поділ швейних машин залежно від їхніх технологічних параметрів. Ця класифікація по­лягає у поділі швейних машин на 4 типи:

 • прямострочні машини човникового стібка;
 • прямострочні машини ланцюжкового стібка;
 • обметувальні машини;
 • петельні машини.

Відповідно до заводської класифікації кожна машина нової конструкції отримує своє умовне позначення або відповідний клас. Кожен завод-виготовлювач надає черговий порядковий номер новій швейній машині. Якщо на базі цієї швейної машини розробляють нові варіанти (заміна або додавання механізмів), тоді або цифрами перед класом базової швейної машини, або буквами після класу. Наприклад: Оршанський завод легких машин (ОЗЛМ) випускає 97 А клас — зшивна машина човникового стібка; 397 клас — зшив­на машина з ножем для обрізування зрізів деталей; 597 клас — зшивна машина з голкою, що ухиляється.

За ступенем механізації та автоматизації швейні машини поді­ляються на автомати та напівавтомати. Під час роботи напівавтома­тів просування матеріалу за заданим контуром і на певну величину здійснюється самою машиною.

Швейна машина вимикається після того, як операція буде вико­нана. Подачу виробів та їх установку виконує робітник. Для таких машин належать петельні, машини для пришивання ґудзиків, ви­готовлення закріпок, обшивання петель.

На швейних фабриках, в ательє використовують виробничі швейні машини, а в домашніх умовах — побутові. Побутова швейна машина призначена для зшивання матеріалів прямолінійною або зі- гзагоподібною строчкою. На ній також можна виконати й інші види робіт: обметувати зрізи, оздоблювати вироби, пришивати ґудзики, виготовляти закріпки, обшивати петлі тощо.

Профиль компании — ORGAN NEEDLE CO., LTD.

Извините, у вас отключен Javascript! Чтобы эта страница отображалась в том виде, в каком она должна быть, включите Javascript!

Скачать
Каталог

STORY

Поддержка средств к существованию во всем мире.
Преданность делу в каждой игле.

Наша компания была основана в 1920 году как производитель граммофонных игл в Токио.
На протяжении многих лет мы всегда стремились создавать продукцию высокого качества,
, хотя сами продукты изменились и теперь включают текстильные иглы, электронные компоненты
, прецизионные детали и многое другое.
Наша торговая марка ORGAN и «Lady & Organ device»
в логотипе нашей торговой марки произошли от ассоциации граммофона с музыкой,
ритмических движений швейной машины (поскольку игла для швейной машины была нашим вторым продуктом),
и того, как это слово звучит естественно и знакомо.
Благодаря нашим клиентам и сторонникам,
ORGAN и «Lady & Organ device» признаны лучшими мировыми брендами в индустрии игл,
и наша продукция пользуется большим доверием во всем мире.

История

1920 Начало производства граммофонных игл в Минами-Сендзю, Аракава-ку, Токио
1931 Первый экспорт граммофонных игл в качестве игл, обозначенных RCA Victor
1938 Машина для производства игл для швейных машин завершена. Их производство начинается под брендом ORGAN
1945 Основная фабрика эвакуируется из Токио в Уэда-си в Нагано из-за войны и начинает работу
1949 Первый экспорт игл для швейных машин в США и Мексику
1953 Начало производства игл для ручных вязальных машин, Старт продаж в следующем году
1963 Изменение названия на ORGAN NEEDLE CO. , LTD.
1964 Премия Министерства международной торговли и промышленности присуждается за вклад в расширение экспорта
1967 TAIWAN ORGAN NEEDLE TRADING CO., LTD. установлено
1970 KYUSHU ORGAN NEEDLE CO., LTD. основана в Кумамото, введена в эксплуатацию в следующем году
1974 ОРГАН ИГЛА КО., ЛТД. основана в Гонконге
1977Начало делового партнерства с R+M GmbH в Германии
1981 ОРГАНОВАЯ ИГЛА (СИНГАПУР) CO. PTE LTD. установлено
1994 ОРГАНОВАЯ ИГЛА (ВЬЕТНАМ) КО., ЛТД. установлен, начал работу в следующем году
2001 ОРГАНОВАЯ ИГЛА (ШАНХАЙ) КО., ЛТД. установлено
2002 ЧУНЦИНСКАЯ ОРГАНОВАЯ ИГЛА, ООО. установлен, начал работу в следующем году
2009 R+M GMBH в Германии меняет название на ORGAN NEEDLE EUROPE GmbH
2015 ОРГАН ИГЛ ТРЕЙДИНГ ВЬЕТНАМ КО. , ЛТД. установлено
2016 Объединение производственного участка ORGAN NEEDLE CO., LTD. в NIHON
PLATING CO., LTD. Изменяет название NIHON PLATING CO., LTD. в ОРГАНУ НИДЛ ПРОДАКШН КО., ЛТД.
2018 Закрыть ORGAN NEEDLE (SHANGHAI) CO., LTD. Открыть CHONGQING ORGAN NEEDLE CO., LTD. ШАНХАЙСКИЙ ФИЛИАЛ.

Лучшие иглы для швейных машин для надежных стежков — ARTnews.com

Швейные машины — прекрасный инструмент для создания модных вещей, изготовления предметов для дома, таких как шторы, починка одежды и производство изделий из волокна. Высококачественные иглы для швейных машин гарантируют, что ваша машина будет работать наилучшим образом. Правильная игла работает равномерно, не заедает и не создает потеков на ткани, легко и быстро скользит по слоям ткани, обеспечивая точные и потрясающие результаты. Иглы для швейных машин бывают разной толщины. Те, что обозначены 70/10, самые тонкие и лучше всего подходят для шитья легких тканей, таких как шелк; Иглы 80/11 лучше всего подходят для тканей средней плотности, таких как хлопок; и 9Иглы 0/14 лучше всего подходят для средних и тяжелых тканей. Иглы с маркировкой 100/16 идеально подходят для тяжелых тканей, таких как джинсовая ткань, а иглы с маркировкой 110/18 очень толстые и лучше всего подходят для самых тяжелых тканей, таких как обивка. Просмотрите наши обзоры лучших игл, чтобы выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.

1. Универсальные машинные иглы Euro-Notions

Квилтеры, модные дизайнеры и ремесленники используют иглы для швейных машин Schmetz для выполнения своих обычных швейных задач. Этот набор содержит основные спицы Schmetz: 70/10, 80/11 и 9.0/14. Кончики игл слегка закруглены, что позволяет использовать их на ткани и трикотаже. Они легко скользят по всем типам текстиля, обеспечивая точную и четкую строчку. Их нелегко согнуть или сломать: нет ничего необычного в том, что они служат годами. Они совместимы с большинством швейных машин.

Купить:
Универсальные иглы для машин Euro-Notions

$6,15

Купить это

2. Иглы для тяжелых машин Singer

Сверхмощные иглы Singer размера 110/18 отлично подходят для шитья тяжелых материалов, таких как джинсовая ткань, драпировка, шерсть, вельвет, парусина и винил. Их кончики очень острые, они эффективно пробивают толстые слои ткани без заеданий, разрывов и комков. Сверхмощные иглы идеально подходят для шитья толстых холщовых мешков, добавления молний к пальто и шитья палаток, но они не предназначены для обычного использования и могут оставить дыры в тонкой или средней ткани. Эти иглы совместимы с большинством швейных машин. Концы иголок серые, для легкого распознавания.

Купить:
Иглы для тяжелых машин Singer

2,99 доллара США

Купить это

3. Иглы для органов

Педагоги полагаются на прочные, высокопроизводительные иглы при обучении начинающих основам машинного шитья. Надежные и доступные по цене, особенно в этом наборе из 10 упаковок по 10 игл в каждой, иглы Organ идеально подходят для классных комнат и художественных центров с ограниченным бюджетом. Эти иглы 80/12 имеют слегка закругленное острие и идеально подходят для тканей средней плотности, таких как хлопок и полиэстер. Они также хорошо работают на деликатных и более толстых тканях: не сбиваются в комки, не заедают и не пропускают стежки. Иглы для органов производятся компанией Brother и лучше всего работают с машинами Brother, но они также хорошо работают и с большинством других машин.

Купить:
Иглы для органов

$10,40

Купить это

4. Иглы для отстрочки Superior Thread

Если вы любите стегать на швейных машинах, вам подойдут иглы Superior Threads 100/16. Они предназначены для толстых слоев ткани, а внешняя сторона каждой иглы покрыта нитридом титана для шитья без трения, благодаря чему они служат в шесть-восемь раз дольше, чем обычно. Иглы имеют удлиненное ушко для более тяжелых нитей, таких как нитки для квилтинга и обивки, и острый конец для скольжения сквозь слои ткани. Эти иглы также отлично подходят для вышивки и аппликаций, а также для шитья средних и тяжелых тканей.

5. Иглы Janome Blue Tip

Иглы Janome

предназначены для швейных машин Janome, но они могут работать и с машинами большинства других марок. Эти иглы идеально подходят для машинной вышивки: у них чуть больше ушко для более толстой нити и их размер 75/11.